Visie en werkwijze

Online communicatie: Luisteren - interactie - contentcreatieIn online communicatie is aandacht voor drie aspecten: luisteren, interactie en contentcreatie. Deze drie aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Luisteren geeft de organisatie inzicht in hoe er online gesproken wordt over het merk, over actuele thema’s, over opleidingen of locaties. Luisteren (monitoren) levert ook waardevolle data over het effect van campagnes en communicatie. Door het aangaan van online interacties kan een organisatie antwoord geven op vragen, maar bijvoorbeeld ook waarde toevoegen aan discussies. Het creëren van interactieve content en verspreiding hiervan via de juiste kanalen stelt een organisatie in staat om haar eigen boodschap over te dragen.

 

Noscura ontwerpt online communicatie. Hierbij kijken we altijd naar de volgende drie aspecten: luisteren – interactie – contentcreatie. Omdat in onze visie online monitoring, proactieve en reactieve webcare en relevante content elkaar altijd versterken.

Wij helpen onderwijsinstellingen, culturele instellingen en onderzoeksinstellingen om vanuit het hart te communiceren, zodat ze een echte connectie kunt maken met al hun betrokkenen. Dit doen we door (online) communicatie te analyseren, te ontwerpen, te implementeren en te evalueren. We werken samen met jou aan onder andere:

  • actieve online ambassadeurs
  • webcare met (eigen) studenten
  • integrale klantenservice
  • online en social media strategie
  • contentstrategie en contentcreatie
  • acceptatie social media binnen jouw instelling
  • het inrichten van strategische online monitoring ten behoeve van reputatiemanagement

We werken volgens onderstaand ontwerpproces aan strategische online communicatie.

Ontwerpproces van Noscura - Analyse - Ontwerp - Implementatie - EvaluatieIn een analyse combineren we reeds vastgelegd beleid, de missie, de visie etc met input van belanghebbenden binnen en buiten de organisatie. Een analyse wordt afgerond met rapport dat inzicht geeft in de stand van zaken op het gebied van online communicatie van een organisatie.

In een ontwerptraject formuleren we de stappen die een organisatie kan zetten om tot een gewenste situatie te komen. We richten workflows in en documenteren afspraken. We bepalen hoe, waar en met welke middelen een organisatie kan luisteren naar signalen over en vragen aan de organisatie. We bepalen hoe interactie eruit ziet en hoe de organisatie met relevante content de interactie aan kan gaan en de reputatie kan versterken.

Tijdens een implementatietraject voeren we de veranderingen door in de organisatie. We zijn adviseur of projectleider en begeleiden uitvoerders, beleidsmakers en eindverantwoordelijkheden. We helpen successen te vieren.

Als de implementatie is afgerond helpen we in de evaluatie te kijken naar volgende stappen. We kijken naar mogelijke verbeteringen door veranderde inzichten en geparkeerde wensen van de organisatie. Dat kan gepaard gaan met een toetsing van het resultaat ten opzichte van de uitgangssituatie.

Meer over ons ontwerpproces kun je lezen in ons blog “Online communicatie strategie traject – Hoe pakt Noscura dat aan?”

Blogs over luisteren – interactie – contentcreatie

There is no posts!