NEWS

Blogs Verbinding tussen wetenschap en samenleving
21 april 2023

Wil je meer weten?

Mail je vraag aan Rob Speekenbrink of bel: 06 8183 4114

We worden blij van het plan van aanpak voor het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap & Samenleving (NEWS)! Voor ons veel herkenning op de volgende punten uit het rapport:

  • Wetenschapscommunicatie is tweerichtingsverkeer. Hoe krijgen we meer interactie en een gelijkwaardige dialoog naast het zenden van informatie?
  • Wetenschapscommunicatie is meer dan delen van resultaten. Hoe krijgen we meer aandacht voor methode en proces?
  • Wetenschapscommunicatie doe je er niet even bij. Hoe krijgen we meer doelmatigheid en impact in de activiteiten?
  • Het veld van wetenschapscommunicatie is versnipperd. Hoe zorgen we voor meer verbinding en lerend vermogen?