Keurmerk CRKBO geregisteerde instellingen

Blogs Alle opleidingen Noscura gecertificeerd door Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
24 juni 2022

Wil je meer weten?

Mail je vraag aan Rob Speekenbrink of bel: 06 8183 4114

Onze opleidingen hebben het kwaliteitskeurmerk CRKBO gekregen! We zijn natuurlijk erg blij met deze erkenning. Het bevestigt dat we kwaliteit leveren en dat we onze opleidingen met professionaliteit verzorgen. De registratie betekent ook dat we deze werkzaamheden vrijgesteld van BTW kunnen factureren. Wat het keurmerk inhoudt en waarom we dit hebben gedaan, leggen we uit in dit blog.

Noscura verzorgt opleidingen aan medewerkers en studenten

Noscura hét online communicatiebureau voor onderwijs en onderzoek. We geven advies, we doen projecten en we verzorgen opleidingen. Een belangrijk deel van wat we doen is dus het opleiden van medewerkers en studenten die verbonden zijn aan instellingen waar wij voor werken. Dat zijn voornamelijk onderwijsinstellingen en onderzoeksinstellingen. Met het CRKBO keurmerk kunnen zij er zeker van zijn dat de kwaliteit van de opleidingen die we verzorgen goed zijn.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

Noscura is door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) erkend als instelling voor kort beroepsonderwijs. We zijn daarmee ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en voldoen aan de bijbehorende kwaliteitscode.

Kort beroepsonderwijs

Met kort beroepsonderwijs wordt bedoeld: alle opleidingen die zijn gericht op het (beter) laten functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring. Daaronder vallen ook opleidingen gericht op management, automatisering, persoonlijke effectiviteit, communicatie, administratie, en dergelijke.

Geauditeerd en geregistreerd als instelling

Om als instelling geregistreerd te worden, hebben we de audit voor CRKBO-registratie doorlopen. De audit toetst op zorgvuldigheid, rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid van Noscura met de betrekking tot de organisatie, docenten, voorlichting, betalingsvoorwaarden, uitvoering, examinering en een klachtenregeling.

Keurmerk voor al onze opleidingen

De registratie als instelling zorgt er ook voor dat alle korte beroepsonderwijs die we verzorgen onder dit keurmerk valt. Dat geldt door voor onze opleidingen op locatie, online of gedeeltelijk online. Het geldt ook voor trainingen, workshops, presentaties, cursussen en opleidingstrajecten.

Het geldt dus ook onze nieuwe blended training ‘online impact als (praktijkgericht) onderzoeker’.

CRKBO Beeldmerk

Met de registratie komt ook een beeldmerk dat we nu mogen voeren bij onze opleidingen.

Vrijgesteld van BTW

De registratie betekent ook dat we deze werkzaamheden vrijgesteld van BTW kunnen factureren. Dat kan alleen als de instelling waaraan we factureren niet BTW-plichtig is voor de opleidingen die wij verzorgen. We helpen je graag om na te gaan of dat het geval is.