de zeventien sustainable development goals op een rijtje

Blogs Reputatie meten met de Sustainable Development Goals
8 maart 2021

Wil je meer weten?

Mail je vraag aan Rob Speekenbrink of bel: 06 8183 4114

Universiteiten en hogescholen willen graag de reputatie van hun instellingen meten. De meeste hebben eigen thema’s en sommige gebruiken reputatiepijlers, bijvoorbeeld de zeven pijlers van van Riel. Hiernaast kun je ook onderwerpen of thema’s gebruiken die door meerdere instellingen gebruikt worden. Zoals bijvoorbeeld de 25 routes van de nationale wetenschapsagenda.

In dit blog gaan we  in op het gebruiken van de Sustainable Development Goals als gezamenlijke thema’s om je reputatie te meten. Deze doelen zijn opgesteld door de Verenigde Naties en zijn omarmd door alle aangesloten landen.

De Sustainable Development goals (SDG) zijn duurzame ontwikkelingsdoelen. Hiervan zijn  17 varianten vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Meerdere instellingen gebruiken de SDG’s als reputatiepijlers om aantallen publicaties en citaties te meten. Diverse organisaties zoals Elsevier hebben al methodes ontwikkeld om de SDG’s om te zetten naar zoekopdrachten in Scopus (de database voor wetenschappelijke citaties). We beschouwen de SDG’s als maatschappelijk vastgestelde waarden voor wetenschappelijk onderzoek.

Maatschappelijke waarde van onderzoek

De maatschappelijke waarde van de wetenschappelijk gedreven onderzoekscyclus is door J. Bensing en W. Oortwijn omschreven. De criteria voor de beoordeling van de maatschappelijke waarde zijn: 

  • De responsiviteit van de onderzoekers op de maatschappelijke vraagstukken waarvoor kennis wordt gevraagd.
  • De relevantie van de onderzoeksresultaten in relatie tot het oorspronkelijke maatschappelijke probleem. 
  • De impact van het onderzoek op de praktijk en/of het beleid. 

De invloed van een sterke reputatie

Een sterke reputatie van een universiteit, hogeschool of onderzoeksinstituut heeft een positieve invloed op het aantrekken van studenten, toptalent, samenwerkingsverbanden met andere instituten, het aangaan van publiek private samenwerkingen, het verkrijgen van nieuwe subsidies, etc.

Meten van maatschappelijke waarde

Voor het meten van de maatschappelijke waarde van onderzoek willen we de associaties door jouw stakeholders op specifieke onderzoeksthema’s meten. Om deze vertaling te maken gebruiken we dus de 17 sustainable development goals van de Verenigde Naties

Elk van deze doelen is uitgewerkt tot op het niveau van een samengestelde zoekopdracht. Dat het opstellen van een goede zoekopdracht een vak apart is schreven we al eerder in dit blog over het maken van een goede zoekopdracht voor Google. We hebben twee soorten zoekopdrachten nodig:

  • Zoekopdrachten die elk van de wetenschappelijke instellingen omvatten
  • Zoekopdrachten die elk van de SDG’s omvatten

Deze zoekopdrachten kunnen we vervolgens combineren met behulp van een social media monitoring tool. 

SDG01 – No poverty

Het eerste duurzaamheidsdoel heet ‘no poverty’ – geen armoede. Omdat de SDG’s in het Engels zijn opgesteld maar we ook de Nederlandse artikelen die binnen het domein van SDG01 vallen willen vinden hebben we alle doelen vertaald naar het Nederlands. 

De samengestelde zoekopdracht voor SDG01 omvat termen, combinaties van termen en ook uitsluitingen van (combinaties van) termen die gebruikt worden in berichten die te maken hebben met het onderwerp.

SDG01 en alle Nederlandse universiteiten

In onderstaande grafiek zijn de volumes uiteengezet van de maand december 2020. Het betreft de aantallen artikelen die voldoen aan de combinatie van zoekopdrachten van SDG01 en elk van de Nederlandse universiteiten. We zien dat de UvA het grootste totale volume heeft bereikt (79 stuks). Ook zien we in week 51 een piek voor Wageningen University & Research en in week 52 voor de Universiteit van Amsterdam.  

Hoe vaak komt SDG01 - Geen armoede - voor per universiteit?

Bereik en mediawaarde

Andere waarden zijn het bereik en de mediawaarde: Aan hoeveel personen en accounts zijn die berichten getoond en wat is de waarde van dat tonen, uitgedrukt in euro’s? Daarin nemen we de potentiële impact mee als gevolg van de populariteit van een account.

Duiding van de data meest waardevol

Het meest waardevol is het onderzoek dat we doen naar die pieken en totalen. We klikken op uitschieters in grafieken en bekijken om welke berichten het gaat. We onderzoeken de context en duiden de data. We voegen dus waarde toe door uit te leggen wat, hoe, wie en waarom iets opvalt in de data. 

Alleen op basis van volume is niet te concluderen dat UvA ‘beter’ is in het (maatschappelijk) communiceren over SDG01 dan de andere universiteiten.

Conclusie

We kunnen dus een start maken met de analyse van het meten van de reputatie aan de hand van de Sustainable Development Goals van de Nederlandse universiteiten. We kunnen dat ook voor andere merken zoals onderzoeksinstituten, commerciële bedrijven en uiteraard ook hogescholen. Deze kwantitatieve benadering is een goede start gebleken. De kwalitatieve analyse die er op volgt is mensenwerk.