Archive

  • All
  • Actueel
  • Diensten
  • Overig
  • Tools

Maastricht University – Online personal branding PhD’s

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij een universiteit als Maastricht University vormt het onderzoek dat door PhD's wordt uitgevoerd een belangrijk onderdeel van de uitstraling van de universiteit. Om een aantal geselecteerde PhD's te helpen te communiceren op LinkedIn mochten wij hen trainen. We hebben de training opgesplitst in twee delen. In het eerste deel zijn we samen met hen op zoek gegaan naar hun persoonlijke...

Wageningen Universiteit

WUR – LinkedIn voor wetenschappers

De ruim 6.500 medewerkers en 12.000 studenten van Wageningen University & Research uit meer dan honderd landen werken in het domein van gezonde voeding en leefomgeving overal ter wereld, zowel voor overheden als voor het bedrijfsleven. Noscura heeft in meerdere workshops groepen wetenschappers van de WUR getraind in het gebruik van LinkedIn. Dit deden we in workshops voor beginners en voor...

NWO

NWO – Analyse en advies social media inzet

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap en bevordert de impact ervan op de maatschappij. De hoofdtaak is het financieren van wetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse publieke onderzoeksinstellingen, in het bijzonder de universiteiten. Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen is in 2017 ontstaan uit een bundeling van zeven disciplines. Noscura heeft een analyse uitgevoerd om tot...

VU Amsterdam

VU Amsterdam – OBI Engage en OBI Brand Monitor

De VU is ambitieus in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en stimuleert de vrije en open communicatie van ideeën. De VU staat voor universele universitaire waarden als academische vrijheid en onafhankelijkheid. De universiteit werkt met OBI Engage van OBI4wan om het online gesprek rondom de universiteit en al haar opleidingen te kunnen monitoren en daar direct de interactie op aan te kunnen...

TU Delft – online personal branding

Wetenschappers van de TU Delft zetten hun expertise in om, in nauwe samenwerking met lokale partners, concrete oplossingen te vinden voor de problemen in ontwikkelingslanden. TU Delft | Global Initiative is hun portal, platform en booster. Bij het TU Delft | Global Initiative zijn een aantal research fellows betrokken. Noscura heeft een groep van vijf PhD’s getraind en gecoacht in het...

Maastricht University

Maastricht University – Implementatietraject social media

In augustus 2017 heeft Noscura voor Maastricht University een analyse uitgevoerd van de social media inzet van de universiteit. In de daarop volgende maanden tot aan april 2018 hebben we de implementatie van dit advies begeleidt. We hebben onder andere workflows opgesteld, trainingen ontworpen en gegeven, nieuwe overlegvormen opgestart, social media accounts samengevoegd, hernoemd en uitgefaseerd....

University of Twente – Workshop Facebook contentcreatie voor persvoorlichters

De University of Twente is dé ondernemende universiteit, die voortdurend anticipeert en snel en adequaat reageert op veranderingen in haar omgeving. Als internationaal leidende universiteit zijn ze bepalend voor de innovatiekracht van onze regio. Noscura heeft de persvoorlichters en communicatieadviseurs in vier sessies getraind in het creëren van creative, engaging en effectieve Facebook content. Omdat dit niet zomaar een trucje...

Radboud Universiteit

Radboud Universiteit – OBI Engage

De Radboud Universiteit is een brede, internationaal georiënteerde en studentgerichte onderzoeksuniversiteit. De universiteit werkt met OBI Engage en WhatsApp van OBI4wan om het online gesprek rondom de universiteit, al haar opleidingen en onderzoeksthema’s te kunnen monitoren en daar direct de interactie op aan te kunnen gaan. De tool wordt ook ingezet voor content publicatie over verschillende social media accounts. Noscura zorgt voor...

Erasmus

LDE Centres – Workshops social media-strategie

Binnen het samenwerkingsverband Leiden - Delft - Erasmus werken de drie universiteiten TU Delft, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam vanuit een gezamenlijke visie en gezamenlijke doelstellingen op specifieke terreinen. Deze onderzoeksterreinen zijn geclusterd in LDE Centres. In een tweetal workshops heeft Noscura de communicatiemedewerkers van deze centres geïnspireerd en geactiveerd om op een social media strategie en plan van aanpak...

breda university

Breda University of Applied Sciences – College online monitoren

In een gastcollege heeft Noscura de studenten van de minor E-Traval van Breda University of Applied Sciences het belang en het nut van het monitoren van online data geleerd. Na dit college kunnen ze aan de slag met de educatieve licentie van OBI4wan voor het maken van zoekopdrachten en rapportages....