UKB – communicatiestrategie en middelenmix

UKB – communicatiestrategie en middelenmix

Het samenwerkingsverband van universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek (UKB) bestaat uit dertien universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek. Het UKB samenwerkingsverband ondersteunt en versnelt wetenschappelijke vooruitgang door onderlinge expertises te verdelen, te concentreren en te verbinden in (inter)nationale netwerken.

Met het samenwerkingsverband van Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke bibliotheek (UKB) heeft Noscura de nieuw geformuleerde ambities verscherpt en omgezet in een communicatiestrategie met duidelijke communicatieboodschappen als geheel en per ambitie. 

In verschillende sessies met bestuursleden en leden van de verschillende werkgroepen is gewerkt en geschaafd aan een team gedragen plan. Juist door verschillende partijen al vanaf het begin te betrekken is een realistische strategie gevormd die gemakkelijker geïmplementeerd kan worden in de organisatie. 

Tijdens het project werd duidelijk dat zowel intern als extern communicatief nog veel winst te behalen is. Vandaar dat Noscura met regelmaat getoetst heeft waar het grootste belang en de meeste winst voor de organisatie ligt. Op basis daarvan hebben we het project bijgestuurd naar een eindresultaat waar UKB ook echt concreet mee aan de slag kan gaan. 

Info
Date:

9 October 2020

Category:

implementatie, Strategie & Implementatie