TU Delft – social media strategie

TU Delft – social media strategie

TU Delft – social media strategie

Wetenschappers van de TU Delft zetten hun expertise in om, in nauwe samenwerking met lokale partners, concrete oplossingen te vinden voor de problemen in ontwikkelingslanden. TU Delft | Global Initiative is hun portal, platform en booster.

Noscura heeft een vernieuwde social media strategie geschreven voor TU Delft | Global Initiative. Tijdens zowel de analyse als de ontwerpfase hebben we, in een aantal brainstormsessies, de input van de medewerkers van Delft Global opgehaald en deze verwerkt in het advies.

In de strategie hebben we een heldere focus in doelgroepen en doelstellingen per social media account aangebracht en de daarbij passende content- en interactiestrategie vormgegeven.

Info
Date:

1 May 2017

Category:

Strategie & Implementatie