TU Delft – social media campagne

TU Delft – social media campagne

TU Delft – social media campagne

Via het TU Delft | Global Initiative zetten wetenschappers van de TU Delft hun expertise in om concrete oplossingen te vinden voor de problemen van mensen in ontwikkelingslanden. Het TU Delft | Global Initiative kon in 2017 voor het eerst vier volledige studiebeurzen uitreiken aan excellente en breed georiënteerde studenten uit Sub-Sahara Africa.

Om deze studiebeurzen onder de aandacht te brengen bij de juiste doelgroep heeft Noscura een social media campagne opgesteld en de communicatieadviseur van het TU Delft | Global Initiative begeleid bij de uitvoer hiervan.

In deze campagne hebben we Facebook en LinkedIn ingezet. Met getargete en gesponsorde berichten hebben we niet alleen de studiebeurzen zelf, maar ook het verhaal van ‘studeren aan de TU Delft’ en van de projecten van het TU Delft | Global Initiative op de juiste plekken weten te brengen. Dit heeft niet alleen geresulteerd in likes, shares, en gerichte vragen door de juiste doelgroep maar ook in een substantiële groei van zeer relevante Facebook fans. Hiermee heeft het TU Delft | Global Initiative niet alleen de studiebeurs onder de aandacht gebracht maar is het ook in staat geweest om een nieuwe groep aan zich te binden.

Info
Date:

1 December 2016

Category:

implementatie