TU Delft – online personal branding

TU Delft – online personal branding

TU Delft – online personal branding

Wetenschappers van de TU Delft zetten hun expertise in om, in nauwe samenwerking met lokale partners, concrete oplossingen te vinden voor de problemen in ontwikkelingslanden. TU Delft | Global Initiative is hun portal, platform en booster.

Bij het TU Delft | Global Initiative zijn een aantal research fellows betrokken. Noscura heeft een groep van vijf PhD’s getraind en gecoacht in het versterken van hun online profilering. Het traject bestond uit drie trainingen met tussendoor steeds persoonlijke opdrachten waar we ook tussentijds feedback op hebben gegeven. Tijdens het traject hebben we niet alleen aandacht besteed aan alle mogelijkheden van bloggen en social media accounts, maar vooral ook aan het vinden het persoonlijke online verhaal en aan hun persoonlijke doelstellingen en het vinden van de juiste doelgroepen.

Info
Date:

1 May 2018

Category:

Coaching Personal Brand, Online ambassadeurs