Neem contact met ons op


Karlijn:
06 4247 3080


Rob:
06 8183 4114


Lisa: 
06 2218 8613

Platform for International Education – Social media strategie

Platform for International Education – Social media strategie

Platform for International Education – Social media strategie

Het Platform for International Education bevordert de samenwerking van de Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen met organisaties in ontwikkelingslanden.

Noscura heeft samen met PIE een social media strategie en plan van aanpak opgesteld. Hierbij hebben we eerst de visie, missie, doelstellingen en stakeholders in kaart gebracht en vervolgens gekeken hoe PIE met beperkte tijd en middelen met een goede online profilering bij kan dragen aan die doelstellingen

Datum: mei 2017

Info
Categorie:

Strategie

Datum:

1 mei 2017