Platform for International Education – Social media strategie

Platform for International Education – Social media strategie

Platform for International Education – Social media strategie

Het Platform for International Education bevordert de samenwerking van de Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen met organisaties in ontwikkelingslanden.

Noscura heeft samen met PIE een social media strategie en plan van aanpak opgesteld. Hierbij hebben we eerst de visie, missie, doelstellingen en stakeholders in kaart gebracht en vervolgens gekeken hoe PIE met beperkte tijd en middelen met een goede online profilering bij kan dragen aan die doelstellingen

Datum: mei 2017

Info
Date:

1 May 2017

Category:

Strategie & Implementatie