LDE universities – uitgangspunten communicatie

LDE universities – uitgangspunten communicatie

Leiden-Delft-Erasmus Universities (LDE) is een strategische alliantie van de  Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. De drie universiteiten werken vanuit een gezamenlijke visie en doelstellingen samen in onderzoek en onderwijs. 

Samen met Katja Hoiting, communicatieadviseur van de Leiden-Delft-Erasmus (LDE) alliantie, onderzochten wij hoe LDE ‘corporate’ en de verschillende onderzoekscentra elkaar kunnen versterken, onder andere in hun online communicatie. Op basis van verschillende sessies is er een document gevormd met communicatieuitgangspunten zodat versnippering wordt tegengegaan, en er consistente en doelgedreven communicatie ontstaat. 

In de eerste sessie – met het kernteam – is de basis gelegd van wie LDE is. Vervolgens is in de tweede sessie – met de centres – de uitkomst van de eerste sessie eigen gemaakt en hebben we daar de unieke waarde van de centres aan toegevoegd. In de derde sessie is samen met een ontwerpbureau een visuele richting gegeven aan de uitgangspunten. 

Elk centre heeft een unieke stem, maar is ook onderdeel van een groter geheel. De uitdaging zat er vooral in hoe we voor een consistente boodschap zorgen en de versnippering van het verhaal tegengaan, zónder daarbij ieders unieke inbreng te verliezen.

Info
Date:

9 May 2020

Category:

Analyse, implementatie, Reputatie-analyse en -management