LDE Universities – online campagnes

LDE Universities – online campagnes

De ambities van Leiden-Delft-Erasmus Universities zijn vertaald naar een maatschappelijke thema’s die aansluiten bij de internationale, nationale en regionale maatschappelijke agenda’s en ontwikkelingsdoelen. Om deze verschillende thema’s aan LDE te binden, is Noscura gevraagd om meerdere campagnes op te zetten. 

Noscura heeft als projectleider gezorgd voor de scope en ontwerp van de campagnes, het aansturen van de ontwerper voor beeldmateriaal, het schrijven van de berichten, het plaatsen op de juiste momenten op social media en het bewaken van de planning. 

De focus ligt op één verhaal vormen over de verschillende campagne berichten met inhoudelijke sterke en uitnodigende content. Daarbij was het van belang ook de verschillende centres aan te haken. 

Info
Date:

9 June 2021

Category:

Contentcreatie, implementatie