Hogeschool Rotterdam – Instagram Live sessies

Hogeschool Rotterdam – Instagram Live sessies

Hogeschool Rotterdam – Instagram Live sessies

Online in contact komen met studiekiezers – zo is elke dag een open dag

In het voorjaar van 2020 hebben wij zo’n 70 studenten van Hogeschool Rotterdam getraind in het geven van een goede Live Q&A via Instagram.
Met het plotseling wegvallen van alle fysieke voorlichtingsmomenten koos Hogeschool Rotterdam ervoor om, in een mix van andere online middelen, studentambassadeurs van de opleidingen Instagram Live sessies te laten hosten op het centrale Instagram-account van de hogeschool. Tijdens deze sessies vertelden studenten uit eigen ervaring over hun opleiding en beantwoordden zij live vragen van de studiekiezers die de sessie volgenden.

Hogeschool Rotterdam zag het belang van een goede voorbereiding en daarin hebben wij met hen samengewerkt. Met veel plezier hebben we wekelijks een klein groepje studenten getraind en een bijbehorende handleiding verzorgd. Door zo’n training te organiseren en de studenten online bij elkaar te roepen konden we kennis overdragen, vragen beantwoorden en ook de betrokkenheid bij het project vergroten.
In de training hebben we zowel aandacht besteed aan ‘hoe organiseer je een technisch goede Insta Live’ als aan ‘wat ga je vertellen, hoe bouw je je sessie op’. Hierdoor gingen de studenten zelfverzekerd hun sessie in. Iedereen had de techniek onder controle, wist wat hij/zij wilde vertellen en wist hoe om te gaan met de binnenkomende vragen. Zo ontstond er ruimte om echt contact te maken met de studiekiezer.

Resultaten

Voor Hogeschool Rotterdam heeft dit project geresulteerd in 46 Live Q&A sessies via Instagram, met in totaal 7.067 weergaven.

Info
Date:

23 July 2020

Category:

Online ambassadeurs, Online voorlichting