Hogeschool Gent – Training Facebook contentcreatie

Hogeschool Gent – Training Facebook contentcreatie

Hogeschool Gent – Training Facebook contentcreatie

De Hogeschool Gent heeft 28 bacheloropleidingen, 8 campussen, 4 masteropleidingen en zo’n 14.000 studenten. In 2016 is de dienst communicatie gecentraliseerd en in dat proces zijn ook professionaliseringsslagen gemaakt op het gebied van social media.

De Facebookpagina’s van de verschillende opleidingen worden decentraal beheerd, waarbij een docent vaak het voortouw neemt. Dit wordt ondersteund en gefaciliteerd vanuit de dienst communicatie.

Noscura heeft twee groepen docenten getraind in het maken van creatieve en effectieve Facebookcontent voor hun pagina’s.

Info
Date:

1 September 2017

Category:

implementatie, Online voorlichting