Erkennen & Waarderen van wetenschap en wetenschappers

Erkennen & Waarderen van wetenschap en wetenschappers

Erkennen & Waarderen van wetenschap en wetenschappers

Voor een consortium van VSNU, KNAW, NFU, NWO en ZonMW leveren we een bijdrage aan de communicatie rondom het landelijke programma ‘Erkennen en Waarderen’.

Bij dit samenwerkingsverband zijn alle Nederlandse universiteiten, de onderzoeksfinanciers en de universitaire medisch centra betrokken. Samen streven de deelnemers naar een eerlijkere en modernere manier van het erkennen en het waarderen van wetenschap en wetenschappers. Minder nadruk op aantallen publicaties. Meer nadruk op (maatschappelijke) impact van de wetenschapper als docent, als onderzoeker, als leider en in de patiëntenzorg.

Vanuit Noscura analyseren we de kansen voor online communicatie, brengen advies uit en hebben een (online) communicatiestrategie voor het programma opgesteld dat is vastgesteld door alle betrokken partijen.

We adviseren over de middelenmix, monitoren op thema’s en speerpunten van het programma. Daarnaast begeleiden we de interactie en contentcreatie.

De uitdaging bij een groot aantal deelnemers is uiteraard de afstemming. We hebben bij het opstellen van de communicatiestrategie veel mensen iedereen op één lijn gekregen. Dat hebben we gedaan door veel te overleggen, interviews te houden en voorlopige versies voor te leggen aan belangrijke stakeholders in het project. We hebben complimenten gekregen voor het volledig en to-the-point zijn van de uitgangspunten van de communicatie. Dat versneld de bekendheid van de inhoud van het programma en daarmee de invoering van de nieuwe manier van erkennen en waarderen van wetenschap en wetenschappers.

Voor Noscura is dit project smullen. Het gaat over online communicatie en we mogen werken met veel hoger onderwijsinstellingen.

Info
Date:

7 January 2021

Category:

Analyse, implementatie