Archive

  • All
  • Actueel
  • Diensten
  • Overig
  • Tools
Erkennen en Waarderen

Erkennen & Waarderen van wetenschap en wetenschappers

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Voor een consortium van VSNU, KNAW, NFU, NWO en ZonMW leveren we een bijdrage aan de communicatie rondom het landelijke programma ‘Erkennen en Waarderen’. Bij dit samenwerkingsverband zijn alle Nederlandse universiteiten, de onderzoeksfinanciers en de universitaire medisch centra betrokken. Samen streven de deelnemers naar een eerlijkere en modernere manier van het erkennen en het waarderen van wetenschap en wetenschappers. Minder nadruk...

LDE universities – uitgangspunten communicatie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Leiden-Delft-Erasmus Universities (LDE) is een strategische alliantie van de  Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. De drie universiteiten werken vanuit een gezamenlijke visie en doelstellingen samen in onderzoek en onderwijs. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Samen met Katja Hoiting, communicatieadviseur van de Leiden-Delft-Erasmus (LDE) alliantie, onderzochten wij hoe LDE ‘corporate’ en de verschillende onderzoekscentra elkaar kunnen versterken, onder andere in hun online communicatie. Op...

Witteveen en Bos – Reputatiemeting

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Met Advies- en Ingenieursbureau Witteveen en Bos heeft Noscura een analyse gemaakt van de online reputatie van het bureau in de markt(en) waarin zij actief zijn. In samenwerking met OBI4wan hebben we een zogenaamde nulmeting gedaan. Hierin hebben we onder andere volumes, platformen, onderwerpen en thema's aan elkaar gerelateerd zodat een mooi beeld is ontstaan van de online reputatie.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...

Strategie analyse

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Van idee, via plan naar praktisch uitvoerbare strategie Een strategische aanpak van online communicatie in een organisatie begint typisch met het praten met belanghebbenden in jouw organisatie. Dat kunnen twee groepen zijn: beleidsmakers en (eind)gebruikers. Beide groepen hebben een eigen aanpak. De eerste heeft baat bij een top-down aanpak (vanuit missie en visie naar strategie) en de tweede een bottom-up (vanuit...

NWO

NWO – Analyse en advies social media inzet

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap en bevordert de impact ervan op de maatschappij. De hoofdtaak is het financieren van wetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse publieke onderzoeksinstellingen, in het bijzonder de universiteiten. Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen is in 2017 ontstaan uit een bundeling van zeven disciplines. Noscura heeft een analyse uitgevoerd om tot...

Maastricht University

Maastricht University – Analyse en advies social media

Maastricht University is de meest internationale universiteit van Nederland en is met haar 16.300 studenten en 4.300 medewerkers nog steeds groeiende. De universiteit onderscheidt zich door haar innovatieve onderwijsmodel, internationale karakter en multidisciplinaire benadering van onderzoek en onderwijs. In de loop van de jaren was er bij de universiteit een mix van social media accounts ontstaan. Via deze accounts werd content...

Universiteit Utrecht – Analyse en advies social media

Voor het team Corporate Communicatie van de hebben we een advies uitgebracht voor het social media beleid en strategie. We hebben de de huidige social media-activiteiten geanalyseerd en verschillende interviews gedaan in organisatie. In ons advies hebben voor de universiteit we een stip op de horizon geschetst. Deze langetermijnvisie hebben we vervolgens vertaald naar de eerste concrete stappen die het...