crisiscommunicatie

Blogs Online crisismanagement
14 september 2020

Wil je meer weten?

Mail je vraag aan Rob Speekenbrink of bel: 06 8183 4114

Crisiscommunicatie is een specialisme binnen Public Relations dat zich richt op het beschermen en verdedigen van een individu die of een bedrijf of organisatie dat te maken heeft met een aanzwellende negatieve publieke opinie.

Crisiscommunicatie is een samenspel van online luisteren (monitoren), interactie aangaan en contentcreatie. Samen met jullie brengen we deze drie aspecten van online communicatie in een crisissituatie in beeld. Daarna bepalen we samen hoe jullie je moeten en willen gedragen in een crisisituatie.

Om goed beslagen ten ijs te komen richten we tools in die jullie kunnen helpen bij het vroeg detecteren van een dreigende crisis en zorgen we er voor dat jullie belangrijke onderwerpen en thema’s in de gaten kunnen houden.

Misschien wel het belangrijkste: we gaan een crisis simuleren door met jullie een case te behandelen waarbij jullie de “crisis” moeten managen. Door middel van coaching en onderlinge feedback ontstaat een consensus.