Een onderzoek naar het gebruik van Instagram door mbo instellingen

mbo = jongeren
Instagram = jongeren
Dus mbo = Instagram, zou je denken. Maar hoe zet het mbo Instagram in? Wie zijn de toppers en waar kan iedereen nog iets leren? Om dat te bekijken hebben we, samen met OBI4wan, vanaf 1 januari 2017 t/m 1 november 2017 de Instagram accounts van de zo’n 100 mbo scholen gevolgd.

De cijfers

Daar waar we een centraal account konden vinden, hebben we dat meegenomen in het onderzoek en die van afzonderlijke locaties of colleges niet. Bij een aantal mbo’s zagen we een duidelijke keuze om niet met een centraal account te werken, maar waren er wel actieve decentrale accounts. In die gevallen hebben we die accounts toegevoegd aan het onderzoek. Zo kwamen we tot een lijst van 101 scholen, waarvan er 88 een Instagram account hadden op 1 januari 2017. Van deze 88 accounts waren er echter 12 accounts met nul posts. Op 1 november 2017 waren dat nog negen accounts zonder eigen berichten. Het account van het SOMA College valt hierbij extra op. Nog geen berichten geplaatst, maar wel al 383 volgers. Menig school zou er van dromen om bij het opstarten van een Instagram account direct zoveel volgers te hebben!