noscura verbindt

Blogs Aan de slag met TikTok
1 december 2021

Wil je meer weten?

Mail je vraag aan Rob Speekenbrink of bel: 06 8183 4114

Het was ontzettend goed om anderhalf uur lang te kunnen praten over TikTok tijdens ons online evenement – Aan de slag met TikTok. Maar liefst 15 communicatieprofessionals uit de wereld van het onderwijs waren hierbij aanwezig! Deelnemers konden eerlijk zijn over mogelijke risico’s, over kansen, over de volgende stappen, over organisatorische uitdagingen, best practises delen, elkaar vragen stellen en van elkaar leren.

Veel deelnemers waren nog zoekende 

De meeste deelnemers wisten nog niet precies hoe zij TikTok het beste kunnen inzetten voor hun instelling of faculteit. Een aantal vragen die spelen: Waar zit de meerwaarde? Kunnen wij het wel? Zijn we niet te oud hiervoor?  Schaden al die leuke filmpjes het imago niet? Kan het ook iets formeler en informatiever? Hoe werken we optimaal samen met de studenten? 

De meest actieve doelgroepen op TikTok zijn vooral de tieners en begin twintigers. Hier rees dan onder andere ook de vraag of TikTok ook in te zetten is voor de wat oudere doelgroep, meer gericht op de communicatie over onderzoek. Hier verschilden de meningen over. Er zijn steeds meer informatieve TikToks te vinden, de content bestaat al lang niet meer uit challenges en dansfilmpjes. Het Rode Kruis werd genoemd als een goed voorbeeld van een organisatie die dicht bij zichzelf blijft, niet lollig probeert te doen, informatief is, maar óók goede TikToks weet te maken.

tijdens noscura verbindt

De student inzetten voor contentcreatie

Iedereen was het erover eens dat je je eigen studenten moet betrekken als je aan de slag wilt op TikTok. Zij zijn een logisch gezicht van de instelling op TikTok, zij weten wat er leeft op TikTok. Ook kunnen zij trends in de gaten houden en hier snel op inspelen, of met suggesties komen. 

Het werken met studenten heeft toch niet alleen maar voordelen. Het begeleiden kost tijd en studenten komen en gaan wanneer het hen uitkomt. Je investeert die tijd dus nooit in een vast team van content creators. Daarnaast moet je, als communicatieadviseur, voldoende vertrouwen hebben dat zij het onderwerp dat je met hen afgesproken hebt, in de juiste vorm weten te gieten. Wanneer deze samenwerking goed verloopt, levert het in ieder geval wel veel waardevols op.

Op TikTok is het essentieel om mee te doen met trending content. Muziek, challenges, hashtags, etc. Dit wordt door het TikTok algoritme beloond; kans op een hoger aantal views en likes dus! En bovendien is er kans dat je video op de For You Page terecht komt.

Hoe verhoudt dit zich tot de contentstrategie en contentplanning en hoe organiseer je dit? Ook hier kunnen de studenten weer een belangrijke rol spelen. Als communicatieadviseur stel je vast wat het doel is met TikTok en binnen welke kaders je content wilt creëren. Hier neem je de studenten die de video’s maken in mee. Ook kun je kaders stellen zodat de video’s ongeveer passen bij de huisstijl. Daarna is het goed om de studenten, met deze content kaders toch wat meer de regie te geven! Zij zijn namelijk zelf de doelgroep en meer actief en bekend binnen het platform, en dus ook op de hoogte van de trends. Geef hen dus wel de vrijheid (of zelfs de opdracht?) om mee te gaan met wat trending is op TikTok, zo luidt het advies. Dit is niet makkelijk en vereist afstemming en oefening. Zowel voor de communicatieadviseur, die wat meer moet loslaten, als voor de studenten die hier oog voor moeten krijgen.

Tot slot 

Het gesprek gaf veel inzichten en nuttige informatie, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor ons! We weten dat het belangrijk is om een team studenten in te zetten, niet teveel in te plannen (zoals we wel gewend zijn), en vooral mee te bewegen met trends! TikTok is niet iets wat je er zomaar bij doet, er gaat best wat tijd in zitten, vertelde één van de deelnemers die een pilot had gedraaid. Het is een investering om aan de slag te gaan met TikTok, maar in onze ogen is dat het zeker waard! Het is een waardevol platform waar je je (jonge) doelgroep goed kunt bereiken als onderwijsinstelling.