wetenschappers krijgen een training

Blogs Maak wetenschappers onderdeel van je communicatie door hen te helpen met hun online impact.
8 april 2022

Wil je meer weten?

Mail je vraag aan Rob Speekenbrink of bel: 06 8183 4114

Het belang van een communicatie-afdeling is dat een wetenschapper inhoudelijk participeert over die daadwerkelijke inhoud met de maatschappij. Je wilt wetenschappers zelf deel maken van je online communicatie. Het belang van een wetenschapper is dat ze meer impact hebben met inhoud en ook hun rol daarin. We hebben een training ontwikkeld waarmee het mes aan twee kanten snijdt. Door aan te haken op de ‘what’s in it for me’ van de wetenschapper sluit je aan op intrinsieke motivatie, waarmee je een grotere kans hebt op blijvende inspanning van de wetenschapper op kanalen als LinkedIn en Twitter.

De training is er op gebaseerd dat inhoudelijke online communicatie door een wetenschapper bijdraagt aan de reputatie van een instelling en een positieve invloed heeft op de online aanwezigheid en bereik voor de wetenschapper. Het mes snijdt aan twee kanten. Door aan te haken op de ‘what’s in it for me’ van de wetenschapper sluit je aan op intrinsieke motivatie, waarmee je een grotere kans hebt op blijvende inspanning van de wetenschapper op kanalen als LinkedIn en Twitter.

Communicatie wetenschappers versterkt reputatie

Veel wetenschappers willen graag het nut en de maatschappelijke bijdrage van het onderzoek dat ze doen en over hun rol die zij hierin innemen. Veel wetenschappers willen daarom beter worden in het communiceren over zijn of haar area of expertise. Een groot aantal wil ook de dialoog aangaan over hun onderwerpen met de maatschappij. Tijdgebrek is altijd een issue, als dat vervolgens iets oplevert is tijdsbesteding een tijdsinvestering. Het vergroten van de online impact van de inspanning van de wetenschapper is dan ook een aantrekkelijk vooruitzicht. 

Het belang van een communicatie-afdeling is dat de wetenschapper inhoudelijk participeert over de daadwerkelijke inhoud met de maatschappij. Dat draagt niet alleen bij aan de impact van de persoon maar ook bij aan de wetenschappelijke uitstraling van de instelling. Communicatieprofessionals van een instelling kunnen geïnteresseerden vervolgens helpen de wetenschapper en wetenschap te vinden door bijvoorbeeld de actualiteit te koppelen aan de inhoud. 

De uitdagingen van trainingen met fysieke aanwezigheid

Noscura verzorgt sinds dag één communicatietrainingen aan wetenschappers. We brachten hierin groepen van 10-12 wetenschappers op meerdere moment bij elkaar op een locatie. Meestal waren dit drie verschillende meetings en met ‘huiswerk’ tussendoor. De groep bestond meestal uit wetenschappers van eenzelfde vakgroep of faculteit en de deelnemers hadden meestal met een verschillend ervaringsniveau. Door te werken in een groep kunnen wetenschappers elkaar helpen, ook nadat de training is afgerond.

Hoewel inhoudelijk succesvol gaven de trainingen in deze vorm vooral logistieke uitdagingen:

  • De agenda van een groep wetenschappers laat het eigenlijk zelden toe om dezelfde groep meerdere keren in dezelfde samenstelling samen te laten komen;
  • Nu thuiswerken normaal is geworden is het eigenlijk niet meer mogelijk om mensen tegelijk in één ruimte op een locatie te krijgen, simpelweg omdat men niet meer tegelijk op de campus is;
  • Wetenschappers besteden tijd aan ondersteunende taken (zoals communicatie) graag op momenten die niet altijd overeenkomen met een 9-5 werkdag, ook omdat andere taken (samenwerken, onderwijzen) vaak wel daarbinnen vallen. Dit maakt plannen nog uitdagender;
  • Het is beter om de verschillende ervaringsniveaus bij elkaar te zetten. Om in een groep te kunnen werken zet je wetenschappers uit verschillende vakgebieden en verschillende organisatorische onderdelen bij elkaar.

Invloeden zorgen voor een kans op betere trainingen

De acceptatie van online leren is versneld, zowel bij deelnemers als bij trainers. Uiteraard is covid-19 een van de aanjagers van het willen veranderen van de trainingen aan wetenschappers die willen werken aan hun online impact. Maar we zien dat het ons ook mogelijkheden biedt om een betere trainingsvorm aan te bieden. Een vorm die goed aansluit binnen de (tijds)mogelijkheden van de wetenschapper. 

Inspiratie weergegeven

De combinatie van uitdagingen en invloeden heeft gezorgd voor een opzet van de training ‘online impact as a scientist’ waarin we de voordelen van online leren combineren met de meerwaarde van online bijeenkomen. Instructie, zelfreflectie, concreet uitwerken en oefenen hebben we gevat in e-learning modules. Elkaar helpen en reflectie op anderen geven hebben we vertaald naar een beperkt aantal online meetings. De training ‘online impact as a scientist’ is nu beschikbaar als blended learning en daar is die training nog beter van geworden.

Opzet van de training

Aan de hand van een aantal stappen geven we de wetenschapper handvatten om door middel van het vergroten van hun eigen online impact bij te dragen aan de online impact van de instelling:

  • De wetenschapper stelt vast wie hij/zij professioneel gezien is, wil zijn en welke rol hij/zij wil spelen in het maatschappelijke debat.  Dat gaat over doelen, doelstellingen, stakeholders en over communicatieboodschappen;
  • De wetenschapper gaat op zoek gaan naar hoofd, hart, handen en positionering. Dat gaat over kennis, over expertise, sterktes en overtuigingen die een rol spelen bij de online impact;
  • De wetenschapper gaat op zoek naar een passend platform bij doel, doelstellingen, stakeholders en positionering en maakt een keuze;
  • De wetenschapper maakt de gewenste impact concreet op het platform naar keuze. Dat gaat over netwerk, luisteren, interactie en contentcreatie;
  • Wetenschappers zoeken hulp en ondersteuning bij elkaar en bij de trainer. Dat gaat over praktische zaken en over aanpak.

Online intake wetenschappers 

De training start met een online intake, hierin beantwoordt de wetenschapper een aantal vragen over zijn/haar ervaring met online impact en over de ambities die hij/zij er mee heeft. De te volgen modules van de e-learning wordt gebaseerd op de antwoorden. Hierdoor ontstaat een gepersonaliseerd aantal te volgen modules per deelnemer. Er is een aantal modules die elke deelnemer volgt. 

E-learning

De deelnemers krijgen toegang tot een online omgeving waarin ze allereerst aan de slag gaan met de vragen ‘wie ben ik als wetenschapper en wie wil ik zijn als wetenschapper?’ en ‘wat levert de inspanning me op?’. Aan de hand van hun doelen, doelstellingen en stakeholders maken deelnemers vervolgens een keuze uit een platform waarop ze aan de slag willen gaan met het vergroten van hun online impact. Denk hierbij aan LinkedIn, Twitter en dergelijke. Voor groepen van eenzelfde instelling kunnen we de beschikbare platformen afstemmen op de kanaalstrategie van de instelling. 

Na deze keuze gaan de deelnemers aan de slag met het concretiseren van hetgeen ze in het eerste deel hebben opgesteld op dat platform. Dit alles gebeurt individueel en asynchroon. De deelnemer kan dus zelf bepalen wanneer hij of zij de tijd gaat investeren in het doorlopen van de e-learning. Iedere wetenschapper kan op elk moment starten met het e-learning gedeelte van de training. Soms starten we groepen van eenzelfde instelling met een gezamenlijke online startsessie.

Sessies voor wetenschappers

Er zijn twee soorten sessies onderdeel van de training. Beide sessies worden online gehouden, waardoor ze locatie-onafhankelijk zijn en logistieke uitdagingen minimaliseren.

De eerste sessie is een expertsessie en vindt plaats na de keuze voor een platform. Deelnemers kunnen vragen stellen over de werking van een platform maar kunnen ook elkaar vragen stellen. Juist van elkaar leer je het meest. Deelnemers kunnen inschrijven tot een maximum van 15 deelnemers per sessie. 

De tweede sessie is bedoeld om elkaars uitdagingen te begrijpen en ook om de gezamenlijke uitdaging te voelen. Deze sessie is dus opgezet als intervisie en vindt plaats als afsluiting van de training. De deelnemers hebben uitdagingen en ze gaan elkaar helpen door hun aanpak te delen en wat het heeft opgeleverd. Deelnemers kunnen inschrijven tot een maximum van 15 deelnemers per sessie.

We stellen meerdere data ter beschikking zodat de deelnemers de sessie kunnen kiezen die het beste past in hun agenda. Deze opzet zorgt ervoor dat wetenschappers met andere wetenschappers in de online sessies worden ingeroosterd en niet per se met alleen collega’s of inhoudelijke peers in eenzelfde sessie zitten. Als dit wel gewenst is, kunnen we uiteraard ook een op-maat oplossing aanbieden, neem dan vooral contact met ons op. 

Herken je de behoefte om wetenschappers vanuit intrinsieke motivatie te activeren op platformen als LinkedIn en Twitter? Zodat ze impact hebben op wetenschappelijke inhoud en op die manier bijdragen aan de uitstraling van henzelf en van jouw instelling? Bied ze dan onze training aan. Dat kan individueel, in groepsverband maar ook ingepast in het aanbod van een intern opleidingsinstituut, voor bijvoorbeeld PhD’s. Wij gaan vervolgens met heel veel plezier met hen aan de slag. Jij ziet de vruchten ervan vanzelf online voorbij komen, die je dan ‘alleen maar’ hoeft te plukken.