Winnaars van het 'dit is mbo' ambassadersgala 2021

Blogs Ambassadeurs van het mbo: #ditismbo
14 maart 2019

Wil je meer weten?

Mail je vraag aan Rob Speekenbrink of bel: 06 8183 4114

Het middelbaar beroepsonderwijs heeft een heel groot aandeel in de Nederlandse beroepsbevolking. Maarliefst 40% van de huidige Nederlandse werkenden heeft een mbo-diploma. Het mbo levert jaarlijks meer dan 500.000 vaklieden af. Toch blijft het mbo (nationaal) met een negatief imago kampen. De MBO-Raad en samenwerkingspartners promoot daarom door het jaar heen allerlei aspecten van mbo onder de noemer #ditismbo. Eén aspect daarvan zijn de ambassadeurs van het mbo. Elk jaar in november kiest men de Landelijke Ambassadeur tijdens het ambassadeursgala.

#ditismbo clustert veelheid initiatieven rondom het mbo om het imago van mbo te verbeteren. Dit doen ze door het in beeld brengen van studenten met passie en trots voor hun beroepsopleiding en vak. Daarbij wordt campagnematig gewerkt rondom initiatieven als het ambassadeursgala en #ditismbo. ook werkt men aan de promotie door #skillsheroes #worldskills en #euroskills onderdeel te maken van de promotie van mbo.

Noscura gelooft in het werken met ambassadeurs die namens zichzelf en namens de organisatie actief zijn op relevante kanalen en netwerken. Ook geloven we in eerlijke communicatie vanuit persoonlijkheden, omdat die vanuit het hart komt, relevant is en aansluit bij de belevingswereld van degene waar het om gaat: de mbo-student.

Wij zijn dan ook benieuwd naar de online uitwerking van #ditismbo en het ambassadeursgala: de impact, het engagement en of #ditismbo zijn doel bereikt:“het mbo in een positief daglicht stellen”. De doelgroep is jongeren zijn die op het punt staan wel of niet een opleiding te gaan volgen aan een mbo. Daarnaast is #ditismbo een inspiratiebron voor ouders, (aankomende) docenten en instructeurs, overheden en het bedrijfsleven.

Onze aanpak – beginnen met luisteren

In online communicatie is aandacht voor drie aspecten: luisteren, internactie en contentcreatie. Deze drie aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Luisteren geeft inzicht in hoe er online gesproken wordt over #ditismbo. Wie praat erover,  waar wordt erover gesproken, hoe wordt erover gesproken? Wat zijn volumes (in de tijd), met wie spreekt men en welke onderwerpen zijn in verband te brengen met #ditismbo?

luisteren, interactie, contentcreatie

We hebben #ditismbo omgezet in een zoekopdracht waarin we verschillenden varianten en schrijfwijzen (met en zonder spaties bijvoorbeeld) van de door #ditismbo gebruikte (combinaties van) trefwoorden en hashtags. Deze zoekopdracht hebben we vervolgens met een online monitoringtool geanalyseerd.

Volume en bereik

In onderstaande afbeeldingen zie je het volume (de hoeveelheid openbare berichten die voldoen aan de zoekopdracht) en het bereik (de hoeveelheid accounts dat de berichten in een tijdlijn heeft gehad) van #ditismbo in de periode 1-10-2018 tot 15-12-2018 (tot net na het ambassadeursgala).

populariteit van #ditismbo
populariteit van ditismbo

De grafieken zijn min of meer gelijkvormig en laten een piek zien op 19 november, de dag van het ambassadeursgala. Op dat gala is onder andere de landelijke student-ambassadeur 2018 verkozen (Desirée Hernandez van Albeda in de regio Rijnmond).

Het gemiddelde volume zit rond 34 per dag, het gemiddelde bereik rond 30.000 per dag als we het piekmoment van het gala achterwege laten.

Onderwerpen

In onderstaande woordenwolk kun je zien welke onderwerpen in verband worden gebracht met #ditismbo. Er zitten geen uitschieters bij, behalve misschien “ambassadeur” en “Hernandez”. Verder wijzen de woorden die vaker gebruikt zijn (praktijkleren, vakmanschap, euroskills etc) naar de mogelijkheid dat berichten bij de instellingen zelf vandaan komen.

Als we kijken naar de auteurs (de accounts die de berichten hebben verstuurd) en de top mentions (de accounts die voorkomen in de berichten) zien we onderstaand beeld ontstaan:

Het overzicht van de top auteurs laat zien dat deze wordt gedomineerd door instellingen en communicatie-personen van instellingen. Bij de mentions komen we op de 9e Tweede Kamerlid Zihni Ozdil tegen. De 10e plek is het account van Ingrid van Engelshoven, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

top mentions
top auteurs
top influencers

Het beeld wordt heel anders als we gaan kijken naar de influencers (de personen met het grootste bereik). Dan zien we Emin Kececi (leraar van het jaar 2015), Judith Osborn (artiest, ontwerper, spreker), Zihni Özdil, Theo Rietkerk (voorzitter college van bestuur van de Landstede groep) en Philippe Raets (voorzitter college van bestuur Zadkine) bovenaan de lijst staan.

Platformen

berichten per bronsoort

In de grafiek hiernaast is te zien dat de bulk van de berichten geplaatst is op Twitter, maar ook dat er meer dan 1000 berichten op Instagram staan. Als we kijken naar het doel en doelstelling van #ditismbo, dan is Instagram het belangrijkste platform. Onderzoek laat immers zien dat 15-19 jarigen op Instagram zitten en dat het gebruik groeit. Slechts een klein deel van deze doelgroep is nog actief op Twitter en het gebruik daalt. Een ander belangrijk platform, Snapchat, heb ik in dit onderzoek achterwege gelaten, doordat het platform voornamelijk besloten conversaties bevat.

Conclusie

Het vertekende beeld dat we krijgen van #ditismbo is dat vooral de instellingen, medewerkers communicatie en bestuursleden een bijdrage hebben geleverd. Ik zeg vertekend omdat we van de instellingen zelf weten dat de content op de corporate kanalen weldegelijk van studenten afkomstig is.