Klachtenprocedure

  • We proberen om samen met je zoveel mogelijk directe oplossingen te vinden. Klachten en/of opmerkingen worden door de trainer dan ook zoveel mogelijk direct en persoonlijk besproken. Mocht dit niet naar wens verlopen, of neem je liever contact op met onze organisatie, dan kun je een klacht indienen via e-mail bij Noscura.
  • Is het probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens jou niet voor een gesprek met de trainer, dan kun je de klacht formeel indienen bij een van de vennoten van Noscura: Rob Speekenbrink of Karlijn de Wit.
  • Klachten moeten onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs te ontdekken zijn, doch in elk geval binnen 30 (dertig) dagen na afronding van de training worden gemeld, bij gebreke waarvan de geleverde prestatie wordt geacht te zijn aanvaard en opdrachtgever op een gebrek in de prestatie geen beroep meer kan doen.
  • Je krijgt uiterlijk binnen drie werkdagen bevestiging van ontvangst van de klacht.
  • Klachten worden vertrouwelijk behandeld en uiterlijk binnen twee weken na ontvangst behandeld. In de meeste gevallen zal de trainer binnen enkele dagen contact met je opnemen om te overleggen over de verdere stappen.
  • Mocht de afhandeling van een klacht langer duren dan twee weken, dan word je hiervan binnen deze twee weken op de hoogte gesteld. Tevens wordt aangegeven wat de reden van de vertraging is en de verwachte termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal worden.
  • Indien Noscura de klacht(en) gegrond acht(en), zijn zij te allen tijde gerechtigd alsnog de overeengekomen prestatie uit te voeren, het gebrek te herstellen dan wel opdrachtgever te crediteren voor een evenredig deel van de factuur. Het indienen van een klacht geeft opdrachtgever geen recht betaling te weigeren of op te schorten
  • Klachten en de wijze van afhandeling worden door ons geregistreerd en minimaal 2 jaar bewaard.
  • In het geval van een klacht is er een beroepsmogelijkheid door een onafhankelijke derde partij zijnde Robbert Hogenelst, Rechtbank Mediator te ‘s-Gravenhage, MfN Register Mediator / International Full Certified ADR Mediator, van www.allaboutmediation.nl. Het oordeel van deze instantie is bindend.