Whitepapers

We delen graag onze kennis met jou. We hebben daarom een aantal whitepapers geschreven over uiteenlopende onderwerpen. Je kunt ze gratis ontvangen door je naam en e-mailadres achter te laten. We gebruiken je gegevens om je te vragen wat je van het whitepaper vond 🙂

Benchmark LinkedIn-pagina’s hogescholen en universiteiten

In dit whitepaper geven we inzicht in de statistieken en resultaten van 27 LinkedIn pagina’s van hogescholen en universiteiten over het jaar 2021. Ook hebben we een viertal top-3 lijstjes met best practices opgenomen. Door inzicht zie je op welke onderdelen je het goed doet of waar mogelijk nog verbetering zit. Het kan je ook helpen bij het stellen van realistische doelen.

Het whitepaper bevat de algemene en anonieme resultaten uit de benchmark. Voor elke deelnemende onderwijsinstelling stelden we een exclusief rapport op maat samen en stuurden hen dat toe.

De hybride student journey

In dit whitepaper introduceren we een nieuw model voor het kiezen van een opleiding. Een model dat is opgezet vanuit de behoefte van die studiekiezer en gematcht is aan momenten, middelen en organisatie. Een model dat gaat over de inzet van offline en online marketing, evenementen en communicatie. Een model dat gaat over netwerken, monitoring, interactie en contentcreatie. We noemen het de hybride student journey. Op dit moment is het whitepaper nog in ontwikkeling. Als het af is en je laat je naam achter, sturen we het je op

In 10 stappen naar een newsroom – De newsroom als kloppend hart van jouw organisatie

Hoe zorg je ervoor dat er continu een goed beeld is van wat er in de buitenwereld leeft en wat er over jouw organisatie wordt gezegd? Hoe zorg je ervoor dat er binnen jouw organisatie tijd wordt genomen om deze informatie te duiden? En hoe bepaal je uiteindelijk welke actie ondernomen moet worden om de verbinding met je stakeholders te maken?

De rol van online communicatie bij een crisissituatie

Wat is de veranderde rol van online communicatie bij een crisissituatie? Hoe kun je een crisis in een vroeg stadium herkennen door online monitoring? Hoe kun je je voorbereiden en welke handvatten heb je om een crisis doeltreffend te managen door online interactie en content? In dit whitepaper geven we antwoord op deze vragen.

Reputatiepijlers Nationale Wetenschapsagenda

In dit whitepaper hebben we een methode ontwikkeld om een relatie te leggen tussen de routes van de Nationale Wetenschapsagenda en onderzoek dat wordt uitgevoerd door Nederlandse universiteiten. Door middel van deze methode maken we maatschappelijke waarde van onderzoek meetbaar doordat we gebruik maken van mediawaarde.

Chatbots – Een efficiënte oplossing voor jouw serviceproces

Hoe ga je om met een toenemend aantal vragen via moderne communicatiekanalen? Hoe ga je om met vragen die worden gesteld buiten jouw openingstijden? De combinatie van een slimme chatbot en menselijk inzicht zorgt voor betere service, tevreden klanten, lagere kosten en verhoogde tevredenheid van je medewerkers. In dit whitepaper verkennen we de mogelijkheden van chatbots voor jouw instelling.

Social media gebruik door Vlaamse hogescholen

Onder onze begeleiding heeft een studente communicatiemanagement van Hogeschool PXL een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van social media door Vlaamse studenten en Vlaamse hogescholen. Hierbij is data van 2017 en 2018 gebruikt.

Blogs