Strategie analyse

Van idee, via plan naar praktisch uitvoerbare strategie

Een strategische aanpak van online communicatie in een organisatie begint typisch met het praten met belanghebbenden in jouw organisatie. Dat kunnen twee groepen zijn: beleidsmakers en (eind)gebruikers. Beide groepen hebben een eigen aanpak. De eerste heeft baat bij een top-down aanpak (vanuit missie en visie naar strategie) en de tweede een bottom-up (vanuit doel, doelgroep naar middelenmix). Uiteraard kunnen beide methoden in een traject worden uitgewerkt, interessant is in zo’n geval hoe de uitkomsten van elkaar verschillen.

Als we een aantal interviews en gezamenlijke sessies (bijvoorbeeld met een groep persvoorlichters, contentbeheerders of het management team) hebben gedaan werken we deze op globaal niveau uit. Dat levert dus een set gespreksverslagen op waar we op dat moment nog geen samenhang in proberen aan te brengen. Naarmate de gesprekken (en het opschrijven van de conclusies) vordert worden de grote lijnen duidelijker.

De set gespreksverslagen zijn uitgangspunt voor het opstellen van de conclusies: wat is de analyse van de situatie zoals wij die bij jouw organisatie zien? We combineren in deze analyse onze expertise met sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Vaak besteden we in de analysefase aandacht aan de stand van zaken met betrekking tot online communicatie in jouw organisatie. We stellen stakeholders en de eigenschappen vast, verplaatsen ons in bestaande customer journeys, analyseren doelstellingen en de verschillende communicatie belangen van mensen, afdelingen en jouw organisatie als geheel.

Gerelateerde blogs
Gerelateerde cases

Sorry, no posts matched your criteria.

Gerelateerde testimonials

Highlight Delft

Noscura is een professioneel bedrijf met vakinhoudelijke en professionele team leden. De samenwerking met de communicatie adviseur, Teatske Greijdanus was erg prettig. Teatske is enorm gemotiveerd, daadkrachtig en heeft veel kennis van de kunst wereld, welke voor het project Highlight Delft een pre is. Noscura heeft voor Highlight Delft een sterke communicatiestrategie met bijbehorende doelgroepen analyse neergelegd. Het meedenken aan een meerjarige ambitie/plan voor Highlight Delft was erg gewenst en gaf een duidelijke richting voor de communicatie strategie voor de editie van Highlight Delft 2020. Er is samen met de ontwerper, onder begeleiding van Noscura, een sterke identiteit neergezet. In de toekomst zal Noscura moeten nadenken over hoe om te gaan/ samen te werken met opdrachten aan ontwerpers vanuit een marketing en communicatie strategie als onderdeel van een projectteam (wie is opdracht gever). De afronding van het project is zeer professioneel. Noscura staat open voor verbeteringen en schroomt niet om feedback aan de organisatie mee te geven voor komende edities, waarvoor dank! De hoeveelheid werk voor Highlight Delft 2020 en bijkomende flexibiliteit, inzet en motivatie vanuit Noscura was boven verwachting. Voor een volgende editie zal Highlight Delft graag weer samenwerken met Noscura!

Anouk de Ruiter - managing director Highlight Delft