Strategie analyse

Noscura / Strategie analyse

Van idee, via plan naar praktisch uitvoerbare strategie

Een strategische aanpak van online communicatie in een organisatie begint typisch met het praten met belanghebbenden in jouw organisatie. Dat kunnen twee groepen zijn: beleidsmakers en (eind)gebruikers. Beide groepen hebben een eigen aanpak. De eerste heeft baat bij een top-down aanpak (vanuit missie en visie naar strategie) en de tweede een bottom-up (vanuit doel, doelgroep naar middelenmix). Uiteraard kunnen beide methoden in een traject worden uitgewerkt, interessant is in zo’n geval hoe de uitkomsten van elkaar verschillen.

Als we een aantal interviews en gezamenlijke sessies (bijvoorbeeld met een groep persvoorlichters, contentbeheerders of het management team) hebben gedaan werken we deze op globaal niveau uit. Dat levert dus een set gespreksverslagen op waar we op dat moment nog geen samenhang in proberen aan te brengen. Naarmate de gesprekken (en het opschrijven van de conclusies) vordert worden de grote lijnen duidelijker.

De set gespreksverslagen zijn uitgangspunt voor het opstellen van de conclusies: wat is de analyse van de situatie zoals wij die bij jouw organisatie zien? We combineren in deze analyse onze expertise met sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Vaak besteden we in de analysefase aandacht aan de stand van zaken met betrekking tot online communicatie in jouw organisatie. We stellen stakeholders en de eigenschappen vast, verplaatsen ons in bestaande customer journeys, analyseren doelstellingen en de verschillende communicatie belangen van mensen, afdelingen en jouw organisatie als geheel.

We gaan graag met je in gesprek. Neem je contact met ons op?

Blogs over :Strategie analyse

    No posts were found.

Eerdere Noscura projecten over :Strategie analyse

Sorry, no posts matched your criteria.

Liv Kooijmans