Online impact als praktijkgericht onderzoeker – deel 1

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Introductie in online communicatie

Onderwijs en onderzoek is de grenzen van je eigen organisatie overgegaan. Tijd en plaats zijn meer en meer irrelevant geworden. Iedereen is online en iedereen kan overal en altijd met elkaar samenwerken. Hogeronderwijsinstellingen zijn internationale knooppunten van kennis bij studenten, docenten en onderzoekers.

Instellingen voor hoger onderwijs hebben online communicatie omarmd, niet alleen als manier van communiceren en samenwerken. Ook in de perceptie van onderwijs, onderzoek en onderzoekers door de maatschappij speelt online communicatie een grote rol. Als praktijkgericht onderzoeker speel je een belangrijke rol in de beleving van onderzoek door die maatschappij. Ook speel je een belangijke rol in het uitleggen van het onderzoek en het linken van onderzoek met maatschappelijke vraagstukken.

Je bent de ambassadeur van praktijkgericht onderzoek op jouw expertisegebied en jij bent degene die een positieve en wetenschappelijke invloed kan hebben op de maatschappij. Online communicatie helpt je een online impact te hebben als praktijkgericht onderzoeker.

Online communicatie

Online communicatie bestaat uit drie onderdelen: luisteren (monitoren), interactie en contentcreatie. Deze drie aspecten hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar:

  • Als je weet wat er besproken wordt over jou en jouw onderzoek kun je eenvoudiger inschatten of je de interactie aan moet gaan;
  • Relevante interactie kan van invloed zijn op de manier waarop je content creëert en wat voor content je gaat creëren.
  • Jouw interactie en jouw contentcreaties kunnen voor aanpassingen in je monitoring zorgen
  • Als je content creëert kun je interactie verwachten, ook is het een goed startpunt om de interactie met anderen aan te gaan (en te verwijzen naar jouw content)

Door jouw luisteren, interactie en contentcreatie te organiseren en te structureren breng je balans en relevantie aan. Je online communicatie wordt hierdoor effectiever: meer impact in minder tijd. Je gaat je tijd investeren in online communicatie.

In de introductie van online communicatie die hierna volgt, duiken we dieper in de drie aspecten van online communicatie. Voordat we dat doen, lopen we eerst door de terminologie die we gebruiken in de training.

Show More

Course Content

Terminologie
Gedurende de training maken we gebruik van een aantal termen die specifiek zijn voor online communicatie.

  • Terminologie
  • Quiz: Terminologie

Over de opbouw van de training
Voordat we beginnen, een paar dingen over de manier waarop de training gestructureerd is.

Online communication: listen – interact – content creation (Copy 1)
Education has crossed the borders of your organisation, gone global and time and place are becoming more and more irrelevant. Institutions of higher education are becoming international nodes of knowledge of students, researchers and teachers. A place to meet and interact, not necessarily in real life, but also online and on social media.

Online impact as a scientist (Copy 1)
As a researcher you want to be recognized based on your expertise whether you are looking for collaborations, financing opportunities or if you just want to show 'the whole world' how important (and fun) your research is!

Finding out what’s in it for you (Copy 1)
Before we can get started with setting up your listening process, your interaction and your content creation we first need to focus on you as a scientist. Your online communication and your online impact as a scientist are closely tied to the scientist you are. In this section, we will discuss the translation of you as a scientist onto your online profile.

From objectives to communication message (Copy 1)
By looking at the brain, heart and hands you have gained insight into the things that are important to you. It is a search for your values and your standards and it gives direction to how you are going to position and profile yourself as a scientist on a platform. We will now continue with your profiling by looking for your goals, stakeholders and your scientific network.

From search to practice (Copy 1)
Knowledge and expertise (brain) can be translated into keywords. We translate those keywords into searches (as we know them from Google searches)

Matching your objectives to a platform (Copy 1)
In the previous part, we looked into the brain-heart-hands. From that, you have defined your area of expertise, your research field and who your stakeholders are. Because of these definitions, your personal niche should be more clear for you by now.

To conclude (Copy 1)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet