Trapgat met lampen en glas-in-lood Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam Groots aangepakte trainingen Instagram Live voor open dagen
29 juli 2020

Wil je meer weten?

Mail je vraag aan Rob Speekenbrink of bel: 06 8183 4114

Wat was de vraag?

Kunnen jullie ongeveer 70 van onze studenten trainingen geven om op Instagram Live voorlichting te geven tijdens de online open dagen van de Hogeschool Rotterdam?

De context

In het voorjaar van 2020 vielen alle fysieke voorlichtingsmomenten weg. Hogeschool Rotterdam koos ervoor om, in een mix van andere online middelen, studentambassadeurs van de opleidingen Instagram Live sessies te laten hosten. Dit deden ze op het centrale Instagramaccount van de hogeschool. Tijdens deze sessies vertelden studenten uit eigen ervaring over hun opleiding. Ook beantwoordden zij live vragen van de studiekiezers die de sessie volgden.

Dit was onze aanpak

Hogeschool Rotterdam zag het belang van een goede voorbereiding en trainingen. Met veel plezier hebben we wekelijks een klein groepje studenten getraind en een handleiding verzorgd. Door zo’n training te organiseren en de studenten online bij elkaar te roepen konden we kennis overdragen, vragen beantwoorden en ook de betrokkenheid bij het project vergroten.

In de training hebben we aan twee dingen veel aandacht besteed. Ten eerste aan ‘hoe organiseer je een technisch goede Insta Live’. En ten tweede aan ‘wat ga je vertellen, hoe bouw je je sessie op’. Hierdoor gingen de studenten zelfverzekerd aan de slag tijdens de voorlichtingsmomenten. Iedereen had de techniek onder controle, wist wat hij/zij wilde vertellen en wist hoe om te gaan met vragen. Zo ontstond er ruimte om echt contact te maken met de studiekiezer.

Eindresultaat

De trainingen bij Hogeschool Rotterdam hebben in dit project geresulteerd in 46 live Q&A sessies op hun Instagram kanaal, met in totaal 7.067 weergaven.

Infographic voorlichtingsactiviteiten Hogeschool Rotterdam op Instagram Live