Tilburg University op wikipedia

Tilburg University Representatie Tilburg University op wikipedia
27 juni 2023

Wil je meer weten?

Mail je vraag aan Rob Speekenbrink of bel: 06 8183 4114

Noscura verzorgt projecten en trajecten om aspecten van online communicatie met onze klanten verder te professionaliseren. Na het opstellen van een doeltreffende communicatiestrategie helpen we onze klanten ook bij het vertalen van die strategie naar de praktijk. In het geval van Tilburg University was dat het updaten van hun Wikipedia-pagina.

Wat was de vraag?

Tilburg University wil graag een aantal wijzigingen doorvoeren in de pagina’s over de universiteit op Wikipedia. Kunnen jullie ons daarbij helpen en een werkwijze opstellen zodat we deze in onze processen kunnen integreren?

De context

De universiteit heeft een aantal wenselijke wijzigingen op Wikipedia die ze graag doorgevoerd ziet worden. De wens hiervoor leeft al lang en is ook door het bestuur van de universiteit geuit. In het verleden is door Wikipedia een aantal wijzigingen niet geaccepteerd en teruggedraaid. De redenen hiervoor zijn niet altijd duidelijk geworden en de universiteit heeft daardoor geen aanpassingen meer geprobeerd door te voeren.

Tilburg University was op zoek naar een bureau dat de kennis overdraagt en hen kan helpen en begeleiden om een aantal aanpassingen door te voeren. De aanpak van de aanpassingen dient een duurzaam karakter te hebben.

Dit was onze aanpak

We zijn in een aantal stappen gekomen tot een gewenst resultaat. Het doel van het doorlopen van die stappen was dat Tilburg University zelf in staat is om de regie te voeren over de feiten van de universiteit op Wikipedia. Onze kennis en expertise over Wikipedia hebben we gebruikt om structuur aan te brengen in de werkzaamheden die gedaan moeten worden. Daarna hebben we de universiteit ontzorgd door het voortouw te nemen en hen door de verschillende fases heen te begeleiden. We hebben het team, dat vanuit de universiteit betrokken is bij dit project, getraind.

Eindresultaat

De universiteit is nu weer feitelijk juist en zonder marketinginsteek aanwezig op Wikipedia. Daarnaast zijn de teamleden op de hoogte van de werkwijze en is deze geïntegreerd in de andere werkzaamheden van de afdeling.