Sessie LinkedInpagina's bij Tilburg University

Tilburg University LinkedInpagina’s Tilburg University
25 januari 2024

Wil je meer weten?

Mail je vraag aan Rob Speekenbrink of bel: 06 8183 4114

Heel waardevol, deskundig en uitgebreid met veel praktische tips
Deelnemer training Wetenschapsvoorlichter

Noscura verzorgt inspiratiesessies, workshops en trainingen. Om kennis te maken met een platform, om de aanpak van een team verder te professionaliseren of om online impact te vergroten.

Wat was de vraag

We willen de communicatie over wetenschap bij Tilburg University via pagina’s op LinkedIn optimaliseren. Kunnen jullie onze kennis bijspijkeren, adviseren over optimaal gebruik en nadenken over samenwerking tussen centraal, faculteiten en wetenschappers?

De context

Online communicatie over wetenschap is de laatste jaren belangrijker geworden en de online mogelijkheden zijn toegankelijker geworden. Iedere faculteit, vakgroep, thema etc heeft de mogelijkheid om een pagina op LinkedIn te starten en in te richten. Dat maakt de communicatie over wetenschappelijke onderwerpen een steeds groter wordende uitdaging. En hoe coördineer je contentcreatie over de hele universiteit heen?

Dit was onze aanpak

De mogelijkheden voor online communicatie bij een onderwijsinstelling die een LinkedInpagina biedt zijn zeer omvangrijk. Om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden ga je als instelling uit van de juiste communicatieboodschappen voor de passende stakeholders via een relevant medium. Die zijn op hun beurt afgeleid van de missie, visie en strategie van jouw instelling of onderdeel van jouw instelling. We hebben met de deelnemers het belang van deze werkwijze en de consequenties ervan doorgenomen en vragen over gesteld. Dat leidde tot mooie discussies over bijvoorbeeld samenwerking, afspraken maken en regelmatig voeren van overleg.

Zodra je dat op een rij hebt kun je aandacht besteden aan de 5 elementen van online communicatie die ook voor LinkedInpagina’s van toepassing zijn:

  • Profiel
  • Netwerk
  • Luisteren
  • Interactie
  • Contentcreatie

Bij elk van bovenstaande punten hebben we theorie en relevante toepassingen besproken. Dit leidde telkens tot een aantal vragen en discussiepunten waar we op ingegaan zijn. Door vragen te stellen af te wisselen met uitleg over bepaalde functionaliteiten hebben we én kennis overgedragen en zijn neuzen dezelfde kant op gezet.

Een voorbeeld hiervan was de discussie over de activiteit van wetenschappers zelf op LinkedIn. Pagina’s en personen kunnen door efficiënt samen te werken een grotere impact maken en in totaal minder tijd besteden. We benoemen dat als ‘je tijd investeren in plaats van je tijd besteden’ aan online communicatie.

Het resultaat

De deelnemers hebben genoeg theorie en good practices om zelf en samen met collega’s aan de slag te gaan. Met onderling overleg zullen ze de online communicatie over wetenschap en wetenschappers naar een hoger niveau kunnen tillen.