Universiteit Leiden

Universiteit Leiden Inspiratiesessie Twitter (X) of niet Twitter (X)
17 augustus 2023

Wil je meer weten?

Mail je vraag aan Rob Speekenbrink of bel: 06 8183 4114

Wat was de vraag?

De Universiteit Leiden is zoekende waar Twitter (of X) in de middelenmix past, of het nog wel past en wat een eventuele alternatieve aanpak zou kunnen zijn. Mocht Twitter wel een plaats behouden in de middelenmix wil de universiteit de manier waarop ze het kanaal inzetten opnieuw vaststellen.

De context

Twitter ligt als corporate communicatiemiddel voor een universiteit minder voor de hand dan een aantal jaar geleden. De ontwikkelingen rondom het platform, het bestuur ervan en de waardering door gebruikers hebben hier aan bijgedragen.

Dit was onze aanpak

We zijn in een expertsessie dieper ingegaan op de mogelijkheden en overwegingen van Twitter en alternatieven. In deze expertsessie hebben we een begin gemaakt met het actualiseren van de
kanaalstrategie door met elkaar na te denken en te brainstormen over de inzet van Twitter(of een alternatief) als logische uitkomst van de communicatiestrategie van de universiteit. De missie, visie, strategie, doelen, doelgroepen en communicatieboodschappen zijn daarin de leidende elementen die de universiteit gebruikt om tot een passende kanaalstrategie te komen.

Eindresultaat

De aanwezigen hebben geconcludeerd dat Twitter nog wel een rol heeft in de corporate communicatie maar ook dat die rol voor een groter deel bestaat uit monitoring. Interactie en ook contentcreatie op Twitter is minder belangrijk geworden door de ontwikkelingen die het platform heeft doorgemaakt.

Het is mooi om te zien dat de middelenmix een uitkomst is van missie, visie en strategie van de universiteit in combinatie met de doelen, doelstellingen en stakeholders die je als universiteit hebt. Die kun (en moet?) je regelmatig opnieuw beschouwen en opnieuw conclusies trekken.