Brainstorm Curio

CURIO Inrichten geïntegreerd customer care, op locatie en online
5 juli 2018

Wil je meer weten?

Mail je vraag aan Rob Speekenbrink of bel: 06 8183 4114

Wat was de vraag?

Kunnen jullie ons helpen bij het integreren van onze online en offline serviceverlening?

De context

Op verschillende locaties en zowel online als offline heeft Curio contact met studenten, medewerkers en potentiële studenten. 

Om ervoor te zorgen dat deze op een goede, snelle en passende manier worden geholpen willen we dat de mensen die service verlenen met elkaar samenwerken en gebruik maken van dezelde broninformatie. Hiervoor moeten processen en informatiestromen in kaart worden gebracht en getroomlijnd.

Dit was onze aanpak

  • Analyseren bestaande werkwijze
  • Analyseren informatiestromen en bezetting
  • Opstellen functieprofielen
  • Opstellen workflows
  • Opstellen redactiestatuut
  • Trainen en begeleiden medewerkers

Eindresultaat

  • Efficiente werkwijze 
  • Optimale serviceverlening
  • Eenduidige communicatie