Inspiratiesessie LinkedIn voor onderzoekers bij HZ University

Inpiratiesessie LinkedIn HZ University
7 december 2023

Wil je meer weten?

Mail je vraag aan Rob Speekenbrink of bel: 06 8183 4114

Noscura verzorgt inspiratiesessies, workshops en trainingen. Om kennis te maken met een platform, om de aanpak van een team verder te professionaliseren of om online impact te vergroten.

Wat was de vraag

Kunnen jullie bij ons een inspiratiesessie LinkedIn verzorgen waarbij jullie onze onderzoekers meenemen in waarom en hoe ze zelf online impact kunnen maken?

De context

Bij HZ University of Applied Sciences krijgt praktijkgericht onderzoek een steeds prominentere rol. De lectoren en andere onderzoekers beseffen het belang van online communicatie over het onderzoek dat ze doen. Hoe ze dat zo effectief mogelijk kunnen doen is vaak een zoektocht. Door middel van inspirerende voorbeelden en theorie willen we hen helpen om stappen te zetten in de richting van het maken van meer online impact.

Dit was onze aanpak

In een inspiratiesessie LinkedIn van twee uur op locatie van HZ University (Vlissingen) hebben we een groep van ongeveer 40 onderzoekers meegenomen in de kracht van persoonlijke online communicatie als onderzoeker.

De doelen van de inspiratiesessie:

  • Deelnemers aanzetten om zelf aan de slag te gaan met online communicatie
  • De meerwaarde van persoonlijke online communicatie laten zien
  • Delen van kennis over de aanpak om actief te worden op online kanalen
  • Aandacht besteden aan de tijdsinvestering (en dat is niet hetzelfde als tijdsbesteding
  • Inspirerende voorbeelden geven en het verlagen van drempels
  • Praktische tips delen en handreikingen geven voor de eerste stappen die een onderzoeker kan zetten

Het resultaat

Na twee uur doorpezen (veel inhoud voor een sessie van twee uur) waren de deelnemers erg enthousiast over de sessie maar zeker over de inhoud. We kregen veel vragen en er was veel interesse voor een verdiepende sessie.