Online impact bij HvA

Hogeschool van Amsterdam (HvA) Hoe help je onderzoekers online impact te maken op LinkedIn?
3 juli 2023

Wil je meer weten?

Mail je vraag aan Rob Speekenbrink of bel: 06 8183 4114

“De training helpt me om anderen te inspireren en te verbinden op LinkedIn”

Noscura verzorgt inspiratiesessies, workshops en trainingen. Om kennis te maken met een platform, om de aanpak van een team verder te professionaliseren of om online impact te vergroten.

Wat was de vraag?

Hoe kunnen onze adviseurs wetenschapscommunicatie en onderzoekers samen meer online impact maken?

De context

Als communicatieprofessional wil je communicatie door (praktijkgericht) onderzoekers bevorderen. Jouw rol is faciliteren en verleiden door vieren van de successen en het vergroten van impact.

Een aantal onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam heeft in 2022 en 2023 onze trainingen ‘online impact as a scientist’ gevolgd. De communicatieprofessionals zien het effect hiervan op LinkedIn. Door de onderzoekers te ondersteunen en te voorzien van relevante informatie wordt de maatschappelijke impact nog groter en draagt de zichtbaarheid nog meer bij aan de reputatie van de HvA.

Dit was onze aanpak

De Hogeschool van Amsterdam is, net als veel andere hogescholen, bezig met het professionaliseren van onderzoekscommunicatie. Het activeren en faciliteren van (praktijkgerichte) onderzoekers om zelf te communiceren op LinkedIn is onderdeel van de strategie van de hogeschool. Daarnaast is op centraal niveau, bij faculteiten en bij lectoraten aandacht voor het verzorgen van doeltreffende communicatie via LinkedInpagina’s. Dat betekent samenwerking en elkaar versterken in de communicatie. Om dit proces te faciliteren hebben we samen met een aantal communicatiemedewerkers van de hogeschool een training op maar ontwikkeld.

 • Inventariseren behoefte communicatieprofessionals
 • Opzetten workshop waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen
 • Ophalen relevante cases bij deelnemers
 • Interactieve workshop

In deze training hebben we veel aandacht besteed aan bestaande cases van de hogeschool. Een aantal van de vraagstukken die voorbij kwamen:

 • Wat hebben onderzoekers gepubliceerd op LinkedIn en hoe kunnen we hen helpen deze berichten te optimaliseren?
 • Hoe kunnen we onze onderzoekers helpen bij negatieve reacties onder hun LinkedInberichten?
 • Hoe kunnen we een onderwerp of thema effectief onder de aandacht brengen?
 • Wat is de rol van een pagina en persoonlijke profielen in samenhang en hoe faciliteren we dat proces?

Eindresultaat

 • Interessante en relevante cases die werden besproken
 • Meer onderling contact: van elkaar leren
 • Inzicht in faciliteren en verleiden van onderzoekers om online actief te worden en blijven