Brainstorm Avans Hogeschool

Avans Hogeschool Communicatiestrategie Expertisecentrum Future-Proof Education en Institutional Research
12 juni 2023

Wil je meer weten?

Mail je vraag aan Rob Speekenbrink of bel: 06 8183 4114

“Jullie hebben onze vele losse eindjes toch aan elkaar weten te knopen in deze communicatiestrategie. Chapeau!”
Inge van Gastel Manager bedrijfsvoering, Expertisecentrum Future-Proof Education, Avans Hogeschool

Met je online communicatiestrategie geef je richting aan je online communicatie. Je baseert er beslissingen op en zorgt voor een intern draagvlak. Noscura ondersteunt bij je nieuwe online communicatiestrategie en het aanscherpen, het vergroten van draagvlak en het verbeteren van je online communicatie.

Wat was de vraag?

Kunnen jullie ons helpen met een communicatiestrategie en een bijbehorend werkbaar plan van aanpak voor ons Expertisecentrum Future-Proof Education en ons team Institutional Research?

De context

Binnen Avans Hogeschool houden twee teams bezig met het verbeteren van het onderwijs door middel van onderzoek. Het Expertisecentrum Future-Proof Education (FPE), bestaande uit drie lectoraten, en het team van Institutional Research (IR). Beide teams werken nog niet met een communicatieplan.

Vooral binnen de hogeschool is er overlap in doelgroepen en de teams willen graag onderzoeken waar en hoe zij het beste gezamenlijk op kunnen trekken in hun communicatie en waar en hoe de unieke elementen van FPE en IR het beste naar voren kunnen komen.

Een complex vraagstuk met vele facetten: identiteit en bestaansrecht, communicatiedoelen, doelgroepen en hun behoeften, maar ook het organiseren van communicatie in de beide teams.

Dit was onze aanpak

  • We wilden geen communicatiestrategie voor Future Proof Education en Institutional Research maken, maar samen met hen. We hebben daarom verschillende werksessies georganiseerd.
  • De eerste twee en de laatste werksessies waren met alle teamleden, hierin hebben we veel aandacht besteed aan de kracht van gezamenlijk optrekken in communicatie.
  • In de tussenliggende werksessies zijn we met de afzonderlijke teams de diepte in gegaan om zo een passende communicatiestrategie voor elk team te kunnen opstellen.
  • Tussen alle werksessies door gingen de teams zelf aan de slag met kleine communicatie-opdrachten. Zodat alles wat in de werksessies aan bod kwam direct in de praktijk getoetst en geprobeerd kon worden.

Eindresultaat

  • Twee teams die elkaar beter kennen, weten wat ze aan elkaar hebben en elkaar kunnen versterken in de communicatie.
  • Twee communicatiestrategieën met in beide een gezamenlijk deel. Een gezamenlijke elevator pitch, overlap in de communicatiedoelen en -doelgroepen en aansluiting in de communicatieboodschappen.
  • Twee keer een plan van aanpak voor de communicatie, passend bij de strategie en de capaciteit binnen het team.