Zegel universiteit Leiden (onderdeel van het LDE-bureau) op een raam

Leiden-Delft-Erasmus Universities (LDE) Gelaagde merkstrategie
2 mei 2020

Wil je meer weten?

Mail je vraag aan Rob Speekenbrink of bel: 06 8183 4114

“Ze snappen de wereld van onderzoek en onderwijs, hebben een prettige manier van samenwerken en staan voor kwaliteit en effectiviteit.”
Katja Hoiting Communicatiemanager

Wat was de vraag?

Kunnen jullie met ons uitgangpunten formuleren voor gezamenlijke communicatie vanuit het LDE-bureau en de onderzoekscentra?

De context

Leiden-Delft-Erasmus Universities (LDE) is een strategische alliantie van de  Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. De drie universiteiten werken vanuit een gezamenlijke visie en doelstellingen samen in onderzoek en onderwijs. 

Samen met Katja Hoiting, communicatiemanager bij het LDE-bureau, onderzochten wij hoe LDE ‘corporate’ en de verschillende onderzoekscentra elkaar kunnen versterken, onder andere in hun online communicatie. Op basis van verschillende sessies is er een document gevormd met communicatieuitgangspunten zodat versnippering wordt tegengegaan, en er consistente en doelgedreven communicatie ontstaat.

Dit was onze aanpak

  • In de eerste sessie – met het LDE-bureau – is de basis gelegd van wie LDE is
  • Vervolgens is in de tweede sessie – met de centres – de uitkomst van de eerste sessie eigen gemaakt en hebben we daar de unieke waarde van de centres aan toegevoegd
  • In de derde sessie is samen met een ontwerpbureau een visuele richting gegeven aan de uitgangspunten

Eindresultaat

  • Een gezamenlijke merkstrategie bestaand uit een why, how, what, kernwaarden, en tone of voice en communicatiedoelen en communicatieboodschappen
  • Inzicht in de afzenderstructuur en communicatierichtlijnen om samen te werken en  elkaar te versterken
  • Een beter begrip van elkaars unieke waarden en inbreng