Redactie social media IVG Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam Aanscherpen socialmedia-aanpak Instituut voor Gezondheidszorg
6 juni 2023

Wil je meer weten?

Mail je vraag aan Rob Speekenbrink of bel: 06 8183 4114

"Mensen konden elkaar moeilijk vinden maar nu is er structuur in de samenwerking rondom online communicatie"
Eva Grootjans Communicatie-adviseur

Een strategie voor online communicatie is een hulpmiddel, iets wat je helpt om je dagelijkse werk makkelijker, sneller en met meer impact te kunnen doen. Met de vertaalslag van strategie naar praktijk wordt je strategie tastbaar en werkbaar. In de praktijk ga je met elkaar samenwerken, zijn processen en afspraken belangrijk. Met elkaar ga je de dagelijkse socialmedia-aanpak meemaken en naar je hand zetten.

Wat was de vraag?

Hoe kunnen we beter samenwerken en van elkaar leren in een gezamenlijke socialmediaredactie?

De context

De opleidingen verpleegkunde, medische hulpverlening, ergotherapie en logopedie zijn geclusterd in het instituut voor Gezondheidszorg van Hogeschool Rotterdam. De opleidingen zijn uniek maar hebben ook gezamenlijke kenmerken: het zijn opleidingen in de zorg.

Voor elk van de opleidingen is de inzet van social media belangrijk, maar wel met andere accenten. Bij elke opleiding is een redactie. Bij elke opleiding wordt content gecreeerd en gaat men de interactie aan.

Hoe kan een gezamenlijke socialmedia-aanpak zorgen voor een effectievere inzet en een grotere impact hebben?

Dit was onze aanpak

  • Ondersteunen gezamenlijke redactie van het instituut bij het scherpstellen van de socialmediastrategie
  • Ondersteunen gezamenlijke redactie bij het inrichten van gezamenlijke werkzaamheden
  • Trainen medewerkers van de opleidingen om LinkedIn (showcase)pagina’s in te zetten
  • Ondersteunen redactie van de opleidingen en van het instituut om samen een redactie te vormen waarbij de gezamenlijkheid een meerwaarde oplevert. Het gaat hierbij om het maken van afspraken, een proces en verdelen van werkzaamheden.

Eindresultaat

  • Een bijgewerkte socialmedia-aanpak van IVG Hogeschool Rotterdam
  • Vier gevulde LinkedIn showcasepagina’s met redactie en gevoelde verantwoordelijkheid
  • Redactiestatuten
  • Overlegstructuur redactie