Samen aanjagen van vernieuwingen

Samen aanjagen van vernieuwingen

In online communicatie zijn drie aspecten belangrijk: luisteren – interactie aangaan – contencreatie. Door te starten met de webcare en monitoring tool OBI Engage kan SURF haar online communicatie vooral op de eerste twee aspecten optimaliseren. Samen gaan wij voor vernieuwingen!

SURF is de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek. Samen met de instellingen zorgen zij ervoor dat de onderwijs- en onderzoeksgemeenschap kan beschikken over de beste en nieuwste ICT-voorzieningen voor toponderzoek en talentontwikkeling. Binnen SURF werken universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen, umc’s en onderzoeksinstellingen samen om de best mogelijke digitale diensten in te kopen of te ontwikkelen en om kennisdeling te stimuleren door steeds te blijven innoveren. 

SURF wil graag goed zicht hebben op wat er leeft in onderwijs- en onderzoeksland. Ze willen weten hoe en waar SURF genoemd wordt als het gaat om bijvoorbeeld dienstverlening en evenementen, maar ook wat het sentiment is rondom thema’s die voor hen belangrijk zijn. OBI Engage van OBI4wan helpt niet alleen om de online gesprekken in beeld te krijgen, met behulp van verschillende typen rapportages zijn de interne stakeholders altijd goed geïnformeerd.

Met een beter inzicht in de online berichten rondom SURF, kan de organisatie nog een belangrijke stap maken: proactieve communicatie. Dus niet alleen maar zenden over de eigen programma’s, projecten of producten maar echt het gesprek met de SURF-leden aangaan en inspelen op wat er leeft in de markt. 

Noscura ondersteunt SURF bij het inrichten van hun OBI Engage omgeving en het trainen van de gebruikers. We blijven ook daarna betrokken zodat SURF de tool optimaal kan inzetten. Met onze kennis over en ervaring in de wereld van onderwijs en onderzoek kunnen we snel schakelen en zijn we ook echt van toegevoegde waarde op de inhoud.

Zo helpt Noscura SURF om te werken aan het verbeteren van hun (online) reputatie en aan het tevreden houden en helpen van haar stakeholders en klanten.