In 5 stappen naar een mediamonitor

In 5 stappen naar een mediamonitor

Meten is weten, zeggen ze wel eens. Maar dan moet je wel eerst weten wat je wil meten, anders ga je meten om te meten en verwar je middelen met doelen. In 5 stappen naar een mediamonitor, hoe doe je dat? Het uiteindelijke doel van het monitoren van exposure en impact in de media, is het kunnen verbeteren van die exposure en impact in de media. En om te kunnen verhogen/vergroten/verbeteren moet je weten ten opzichte waarvan. Met het meten bepaal je tevens ambities en kijk je of je die ambities hebt gehaald. 

In dit blog nemen we je aan de hand van 5 stappen mee in de realisatie van een mediamonitor, een manier om data voor je te laten werken en die data uit te kunnen leggen aan iedereen die niet dagelijks met die data werkt. Een mediamonitor is dus een leesbaar rapport inclusief uitleg. Je kunt het rapport sturen naar je collega’s.

Stap 1 – Vaststellen van scope

Een mediamonitor begint bij het vaststellen van de scope; wat wil je gaan monitoren en welke periode moet je monitor gaan beslaan? Een goede start is je eigen merk / de naam van je onderwijsorganisatie en wellicht de merken die daaronder vallen. Daarnaast zijn de thema’s die jouw organisatie gebruikt in de communicatie belangrijk. Als je die op een rijtje hebt kun je ze gaan omschrijven en vastleggen uit welke woorden jouw merk of thema is opgebouwd. Het samenstellen van een sluitende en relevante zoekopdracht is een belangrijke maar ook precieze klus. In dit blog leggen we uit hoe je een goede zoekopdracht maakt voor Google

Vergeet bij het opstellen van je onderwerpen niet je ambassadeurs of andere boegbeelden. Die kunnen een belangrijke rol spelen in de communicatie en de reputatie. Door zoekopdrachten in te zetten richt je het luisterproces op een efficiënte manier in. 

Uiteindelijk heb je één of meerdere zoekopdracht(en) nodig voor elk (sub)merk en elk thema of onderwerp waarop je wil gaan monitoren. Die zoekopdrachten ga je inzetten in een monitoringtool die een combinatie kan maken van zoveel mogelijk bronsoorten en bronnen. Wij maken gebruiken van de OBI Brand Monitor. Belangrijke bronsoorten zijn natuurlijk online bronnen (inclusief social bronnen). Maar ook print media, radio, televisie, podcasts en nieuwsartikelen achter de betaalmuur kunnen bronnen zijn die gekoppeld worden aan de monitoringtool. Denk er daarbij aan dat voor journalistieke content uiteraard betaald moet worden. 

Stap 2 – Uitvoeren van analyses

Een monitoringtool kan je zoals gezegd helpen bij het uitvoeren van de analyses. Een goede tool kan een merk (organisatie) combineren met een of meerdere onderwerpen, in een bepaald tijdsinterval. Vervolgens zal de tool je helpen door bepaalde gegevens te halen uit de berichten die de combinaties van zoekopdrachten oplevert. Zo zal de tool bijvoorbeeld een overzicht tonen van de belangrijkste influencers, volumes, bereik, sentimenten en mediawaardes. 

Door slim te combineren kun je periodes vergelijken of vergelijkingen maken tussen verschillende onderwerpen in combinatie met een merk. Het benchmarken met van gegevens kan veel informatie opleveren, bijvoorbeeld over hoe je in de media bent geweest ten opzichte van een vergelijkbare organisatie.  

Stap 3 – Maken van keuzes en structureren van mediamonitor

De hoeveelheid informatie die je met behulp van een monitoringtool kunt produceren is groot. Het is daarom belangrijk om keuzes te maken. Die keuzes zijn gebaseerd op de doelen, doelstellingen en uitgangspunten die je hebt vastgesteld. Maar je keuzes kunnen ook bepaald worden door de data die je vindt in de tool. 

Een bepaald onderwerp kan in een bepaalde periode, in combinatie met jouw organisatie, veel volume of bereik hebben gegenereerd. De pieken in een dergelijke grafiek zijn potentieel interessante gebeurtenissen, die wil je verder onderzoeken. Fijn is als de tool je de mogelijkheid geeft om door te klikken op een gebeurtenis om de oorzaak verder te onderzoeken. Nu begint het echte onderzoekswerk: wat was hier aan de hand? Kan ik deze gebeurtenis herleiden tot een bericht, een persoon, een influencer? Wat kunnen we leren van deze piek?

Stap 4 – Uitleggen wat de data betekent

Het onderzoekswerk uit stap 3 levert inzichten op.  Wat betekent de data voor jouw organisatie, hoe kunnen we deze data relateren aan bijvoorbeeld de context, de tijdsgeest of een ander gegeven? Deze informatie komt vaak niet zonder meer uit de monitoringtool en vergt menselijk inzicht. We noemen dit het duiden van de data.

Het duiden van de data is niet alleen het trekken van conclusies. Het duiden gaat ook over het communiceren van vaak complexe materie, aan andere mensen in je organisatie. De kunst van het uitleggen van de data: duiden.

Stap 5 – Verzamelen en opmaken

De zoekopdrachten, grafieken, pieken en dalen en vooral de duiding van de data vormen samen het begin van een rapport: de mediamonitor. We maken die vaak op in de huisstijl van een organisatie en maken hier een overzichtelijk rapport van. Door een mediamonitor overzichtelijk, gestructureerd en duidelijk op te maken is de mediamonitor een stuk dat je graag verstuurt aan je collega’s en dat die collega’s graag ontvangen.

Conclusie

Een mediamonitor helpt jouw organisatie uit te leggen wat het belang van data is. Het geeft inzicht in je merk en reputatie, ook in vergelijking met andere instellingen. Het geeft een beeld van de rol van jouw instelling in de wereld van onderwijs en onderzoek. Je kunt er als instelling conclusies uit trekken en strategie op baseren. 

In 5 stappen naar een mediamonitor in het kort. Wil je meer weten over een mediamonitor voor jouw instelling? Neem dan contact met ons op.