Meetbaar maken van reputatie universitair onderzoek aan de hand van de nationale wetenschapsagenda

Meetbaar maken van reputatie universitair onderzoek aan de hand van de nationale wetenschapsagenda

Het wetenschappelijk onderzoek in Nederland wordt uitgevoerd door universiteiten en onderzoeksinstituten. De waarde van dit onderzoek wordt van oudsher uitgedrukt in het aantal (wetenschappelijke) artikelen dat geproduceerd en vervolgens gepubliceerd wordt in een wetenschappelijk tijdschrift.

Ik schreef een whitepaper waarin ik op zoek ben gegaan naar een manier om te kunnen meten in welke mate een universiteit geassocieerd wordt met een specifiek onderzoeksthema. Dit geeft een antwoord op de vraag in hoeverre dit onderzoek bijdraagt aan de maatschappelijke reputatie van die universiteit en dat van het onderzoek. Ik heb de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda van NWO als middel gebruikt om de maatschappelijke waarde van onderzoek meetbaar te maken.

De maatschappelijke waarde van onderzoek

De maatschappelijke waarde van de wetenschappelijk gedreven onderzoekscyclus is door J. Bensing en W. Oortwijn omschreven. In deze cyclus hebben criteria voor de beoordeling van de maatschappelijke waarde te maken met:

  • de responsiviteit van de onderzoekers op de maatschappelijke vraagstukken waarvoor kennis wordt gevraagd.
  • de relevantie van de onderzoeksresultaten in relatie tot het oorspronkelijke maatschappelijke probleem.
  • de impact van het onderzoek op de praktijk en/of het beleid.

Op elk van deze drie gebieden kunnen concrete kwaliteitscriteria worden ontwikkeld, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met citaties in overheidsdocumenten of landelijke media. Een sterke reputatie van een universiteit of instituut op het gebied van maatschappelijke waarde van het onderzoek heeft een positieve invloed op het aantrekken van studenten, toptalent, samenwerkingsverbanden met andere instituten, het aangaan van publiek private samenwerkingen, het verkrijgen van nieuwe subsidies, etc.

Nationale Wetenschapsagenda

In opdracht van de ministeries  Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen en Economische Zaken is aan een kenniscoalitie gevraagd initiatief te nemen voor de ontwikkeling voor de Nationale Wetenschapsagenda. In 2015 is de wetenschapsagenda gepresenteerd. Het doel van de Nationale Wetenschapsagenda is wetenschappelijk onderzoek optimaal  te benutten om relevante en uitdagende maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen.  Door samen te werken aan oplossingen voor complexe vraagstukken, vanuit diverse invalshoeken en disciplines, kunnen wetenschappers een waardevolle bijdrage leveren om welzijn en welvaart te bevorderen.

Het Nederlandse volk heeft in het voorjaar van 2015 kunnen bijdragen aan het tot stand komen van de nationale wetenschapsagenda door vragen te stellen. Vragen waar het wetenschappelijk onderzoek antwoord op zou moeten kunnen geven. De insteek van het NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) is dat Nationale Wetenschapsagenda de afzonderlijke onderzoeks agenda’s in Nederland verbindt.

“De ambitie moet zijn om alle universiteiten en andere partijen rond de Nederlandse wetenschap met elkaar te verbinden in het belang van wetenschap en maatschappij. Als dat lukt, zal dat van Nederland een coherenter en sterker wetenschapsland maken.”

Dit heeft 25 onderzoeksthema’s, zogenaamde routes, opgeleverd waarlangs het Nederlandse onderzoek wordt gemeten.

Twee van de partners in de kenniscoalitie, NWO en KNAW, zijn de belangrijkste financiers van wetenschap in Nederland. Meer dan 5.600 onderzoeksprojecten aan universiteiten en bij instituten worden door NWO gefinancierd. De andere partners in de coalitie financieren onderzoek door dat in eigen instituten uit te voeren. Aangezien de partners in de kenniscoalitie verantwoordelijk zijn voor het verdelen van onderzoeksgelden aan Nederlands onderzoek zijn de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda dus belangrijk geworden.

Download het whitepaper

Ik heb twee van de routes uit de Nationale Wetenschapsagenda vertaald naar uitgebreide zoekopdrachten die ik vervolgens heb gebruikt om een analyse te doen met behulp van de Brand Monitor van OBI4wan. In die analyse heb ik de routes gecombineerd met de reputatie van Nederlandse universiteiten. Het resultaat geeft een relatieve analyse van onderzoek van Nederlandse universiteiten.

Ik hoop dat je het whitepaper met plezier zult lezen en nuttig toe kunt passen, aarzel niet om contact met ons op te nemen voor uitleg, toepassing of variatie op route. Door het volgende formulier in te vullen kun je het whitepaper downloaden. We gebruiken je gegevens om je te kunnen benaderen naar aanleiding van de inhoud van het whitepaper.

Fill out my online form

No Comments

Post a Comment