#rembrandt2019

#rembrandt2019

Vorige maand opende prinses Beatrix het Rembrandtjaar officieel, ik kijk naar de online communicatiemiddelen rond dit themajaar.

In 2019 is het precies 350 jaar geleden dat Rembrandt stierf. Marketingbureau NBTC Holland Marketing en vijf musea, het Rembrandthuis, het Mauritshuis, het Fries Museum, Museum De Lakenhal en het Rijksmuseum, werken samen en organiseren grote tentoonstellingen rond het werk van de schilder. Op andere locaties worden ook activiteiten georganiseerd. Zo’n themajaar biedt aanknopingspunten om bezoekers naar musea te lokken. Volgens de Museumvereniging wordt er “ingezet op segmenten met een bovengemiddeld bestedingspatroon zoals cultuurtoerisme”. Deze geeft namelijk gemiddeld 850 euro per persoon per verblijf uit. En dat is bijna 400 euro meer dan de “gewone” toerist. Er wordt vooral ingezet op internationale bezoekers.

Website

De url van het themajaar stuurt mij door naar holland.com. Dit is een (marketing)website, van NBTC Holland Marketing, gericht op buitenlandse bezoekers. Ik voel me als Nederlandse bezoeker niet direct aangesproken. Amsterdam Marketing pakt dat deels op door promotie te maken voor alle locaties die meedoen aan het themajaar.

Er is een logo ontwikkeld voor het themajaar, maar er is geen echt gezamenlijk optreden online en ik mis elke vorm van verdieping. Elk museum dat deelneemt aan het themajaar heeft zo’n ruime hoeveelheid aan beeldmateriaal en kennis. Een verdiepende website was een goede aanvulling geweest. Bovendien een kans om bezoekers die niet in staat zijn naar Nederland te komen toch deel te laten uitmaken van het themajaar. Kijk ter vergelijk eens naar de interactieve documentaire Beleef de Nachtwacht die het Rijksmuseum zelf recent lanceerde.

Instagram

En wat gebeurt er op social media? Op Instagram bijvoorbeeld? Er is geen eigen Instagram account voor het themajaar. Via het account van het Mauritshuis, waar de officiële opening plaatsvond, vind ik #rembrandt2019. Er is nog niet veel verzameld onder deze hashtag (op moment van schrijven 210 posts). Van gerelateerde tags zoals #rembrandtjaar, #rembrandtjaar2019, #rembrandtyear en #rembrandtyear2019 levert enkel #rembrandtjaar 500+ posts op. Aan de andere kant, het themajaar is ook net begonnen.

Wat me opvalt is dat de #rembrandt2019 gebruikt wordt door Het Rembrandthuis, Museum de Lakenhal en het Mauritshuis, drie van de vijf musea. Het Fries Museum gebruikt sporadisch #rembrandtjaar of #rembrandtendegoudeneeuw. De samenwerkende musea gebruiken in ieder geval niet eenduidig dezelfde hashtag.

De hashtag #rembrandt2019 werd ook al gebruikt door cultuurbloggers, een enkele buitenlandse instelling, en door een medewerker van de Lakenhal. Wat ik leuk vind aan de laatste, is dat het een kijkje achter de schermen biedt. Het geeft inzicht in wat nodig is om een dergelijke jaar te organiseren. Het jaar werd aankondigt op de Amsterdamse Uitmarkt in het laatste weekend van augustus 2018. In al die maanden tot en met nu, hadden de vijf musea de interesse van het publiek kunnen wekken met behulp van social media.

LinkedIn

Het Mauritshuis heeft in de week van de officiële opening twee keer een bericht rond het themajaar geplaatst op LinkedIn. Het Rembrandthuis heeft in diezelfde periode ook twee keer een bericht geplaatst. Het Rijksmuseum vraagt vooral aandacht voor eigen Rembrandt activiteiten.

Ook op LinkedIn zoek ik naar “rembrandt2019”, dit levert vooral berichten van medewerkers van de vijf musea op. Waaronder de eerder genoemde medewerker van Museum De Lakenhal. Wanneer ik ook nog zoek op “rembrandtjaar” en “rembrandt2019”, leer ik vooral welke andere organisaties er nog betrokken zijn bij het themajaar. Een bierbrouwer die voor de gelegenheid “Bier uit de Gouden Eeuw” maakt bijvoorbeeld.

15 miljoen euro mediawaarde

In 2017 werd door NBTC Holland Marketing ook een themajaar georganiseerd. Mondriaan tot Dutch Design werd gezien als succesvol. Het trok 600.000 bezoekers waarvan 120.000 uit het buitenland. Zij gaven met elkaar 110 miljoen euro uit. De internationale bezoekers namen hiervan 75 miljoen voor hun rekening. Het jaar trok ook de aandacht van de media “In totaal hebben ruim 150 internationale journalisten waaronder de New York Times, Le Monde, De Morgen en Wallpaper kennisgemaakt met de vele tentoonstellingen en evenementen die werden verzorgd tijdens het themajaar. […] In totaal heeft het themajaar wereldwijd ruim 15 miljoen euro aan mediawaarde gerealiseerd in honderden print en online publicaties.

Het doel van een themajaar is vooral economisch: meer toeristen naar Nederland, hogere bezoekersaantallen en aandacht vragen voor andere regio’s en steden in Nederland. In dat opzicht was 2017 geslaagd, en heeft 2019, met het bekende werk van Rembrandt ook veel kans van slagen.

Stel dat

NBTC Holland Marketing laat zien dat, in samenwerking met lokale marketingbureaus en musea, een dergelijk doel haalbaar is. Ondanks het ogenschijnlijk ontbreken van een eenduidige en overkoepelende online communicatiestrategie.
Maar stel dat er een website is waarmee Nederland niet enkel laat zien welke Rembrandt activiteiten er zijn, maar ook welke kennis er in Nederland over de schilder aanwezig is. Of stel dat er een Instagram account is voor het themajaar, dat bezoekers vrijwel dagelijks inspireert met tentoonstellingen en activiteiten op alle deelnemende locaties. Of stel dat bezoekers worden aangemoedigd om hun ervaring te delen op social media. Resulteert dat dan in een nog succesvoller jaar? Hoe dan ook, ik volg de online activiteiten rondom het Rembrandtjaar de komende tijd met veel nieuwsgierigheid!

Comments: 3

  • Monique Martens 13 March 2019 19:05

    Hele scherpe analyse en mijn observatie: wat zijn we lekker aan het eilanddenken.
    De economische en culturele opbrengst zou dus veel groter kunnen zijn.

  • Lisa Niehoff 28 May 2019 10:37

    Goeie analyse! Het zou inderdaad een slim idee zijn om eigen kanalen op te stellen en zo reclame te maken voor alle Rembrandt activiteiten. Dat geeft meteen weer een verbindende factor tussen musea weer.

Post a Comment