Urgentie online communication higher education

Urgentie online communication higher education

De mensen van een onderwijsinstelling zijn het belangrijkste kapitaal van die instelling.

Urgentie online communication higher education

Online communicatie in het (hoger) onderwijs is urgent en actueel. Als je als instelling je niet online begeeft en beweegt besta je niet. Online communicatie is niet meer iets dat je als onderwijsinstelling er “nog bij kan doen”. In een serie blogposts willen we de mogelijkheden van de combinatie online communicatie en (hoger) onderwijs benadrukken en toelichten. Over dit onderwerp hebben we een (Engelstalig) e-book geschreven: “Online Communication in Higher Education” dat je kunt downloaden.

We zijn er van overtuigd dat er een unieke situatie is ontstaan waarin communicatieprofessionals, academici, ondersteuners, onderzoekers, studenten en alle anderen die betrokken zijn bij onderwijsinstellingen samen verantwoordelijk zijn voor en waarde toevoegen aan het verhaal van de instelling en haar bewoners.

Meer dan een onderwijsinstelling alleen

Het product van een onderwijsinstelling is – heel kort door de bocht – kennis, in de vorm van opleidingen en onderzoek, uitgedrukt in papers (en wat daaromheen gebeurt) en diploma’s van wetenschappers en studenten. De mensen van een onderwijsinstelling zijn dus het belangrijkste kapitaal van die instelling. Door de (online) communicatie die zij voeren bouwen zij aan de meerwaarde van henzelf maar ook dat van de onderwijsinstelling in het maatschappelijk debat. De meningen van de studenten en wetenschappers van nu vormen belangrijke bouwstenen van de maatschappij van de toekomst. Een onderwijsinstelling heeft zoveel ambassadeurs intern als ze studenten, wetenschappers en studenten hebben rondlopen. Daar komen de externe ambassadeurs nog eens bij. Het ‘verhaal’ van een onderwijsinstelling is daarmee veel breder en diepgaander dan dat van een bedrijf dat een product of dienst heeft voor consument en/of bedrijfsleven.

De medewerkers van Noscura kennen onderwijsinstellingen van binnen en van buiten. De kennis, ervaring en inzichten die we hebben opgedaan delen we in blogs op onze website, door middel van inspiratiedagen en in projecten met klanten. De principes, uitgangspunten en het proces om te komen tot een online communicatiestrategie is namelijk vergelijkbaar, de strategie wordt tastbaar en verschillend in de executie ervan.

De echte uitdaging is om online communicatie door te laten dringen in de werkzaamheden van iedereen die betrokken is bij een instelling. Die uitdagingen gaan over jou en de communicatierol die je hebt bij een onderwijsinstelling, passend bij de rol die je hebt in de organisatie. Het gaat over jouw mogelijke toegevoegde waarde en wat je er aan kunt doen om die toegevoegde waarde te vergroten, voor jezelf en voor de instelling. Het gaat over jou als ambassadeur van jezelf en van de instelling. En het gaat over dat studeren, werken, onderzoeken, doceren een essentieel deel van jezelf is en dat het de moeite loont om daarover met anderen (online) te communiceren.

Lees meer hierover

In het e-book “Online Communication in Higher Education” gaan we verder in op dit onderwerp en verkennen we de werelden van online communicatie en die van hoger onderwijs en gaan in op waar deze werelden elkaar kunnen versterken. Je kunt het boek downloaden.

 

 

No Comments

Post a Comment