Online reputatie meten bij een ROC: een goed idee

Online reputatie meten bij een ROC: een goed idee

We lezen het allemaal in het nieuws: er is te weinig belangstelling voor het volgen van een mbo-opleiding, minder dan dat er vraag is op de arbeidsmarkt. De mbo’s en de overheid doen hun best om de opleidingen op landelijk niveau aantrekkelijker te maken. Campagnes als ‘Dit is mbo’, ‘Bazen van het mbo’ en ook de beslissing om mbo’ers vanaf 2020 officieel ‘studenten’ te noemen, hebben als doel het imago van mbo te verbeteren.

Imago van ROC

Het imago van ROC’s (regionale opleidingscentra: clusteringen van mbo’s en volwasseneneducatie) heeft sinds het ontstaan een aantal crises doorgemaakt en de verzamelnaam is hierdoor besmet geraakt. Een aantal ROC’s grijpt een naamsverandering aan om de benaming ‘ROC’ weg te laten uit de merknaam. Je zou ook kunnen stellen dat de wens om afscheid te nemen van ‘ROC’ aanleiding is voor een herbezinning op het merk en de uitstraling. De meeste instellingen die afscheid nemen van ‘ROC’ kiezen voor ‘mbo’ of ‘college’ in de merknaam. Zo is Summa College de nieuwe benaming van ROC Eindhoven en MBO Rijnland de naam van de fusie van ROC Leiden en ID College. Ook kiezen ROC’s voor het benaderen van de opleidingenmarkt via een thematische route (‘techniek & ICT’, ‘zorg & welzijn’ etc) en zetten dan sterk in op het regionale karakter van de opleidingen.

De mbo-raad stelt dat het nationale imago van mbo (ook) onvoldoende is. Daardoor kiezen meer jongeren voor een ander soort vervolgonderwijs dan waar ze goed bij passen. Het gevolg is dat er minder studenten voor mbo kiezen.. De concurrentie tussen de bestaande opleidingsinstituten is hierdoor alleen maar vergroot: er zijn immers meer plaatsen voor mbo-leerlingen dan er blijkbaar vraag is. En in een concurrerende markt is het belangrijk om net een betere reputatie te hebben dan het ROC in dezelfde regio.  

Campagnes zijn content-push

Om het imago van mbo te verbeteren voert de mbo-raad, in samenwerking met de ROC’s / mbo’s in Nederland campagnes. Het meest recente voorbeeld daarvan is “Dit is mbo”. Vanuit de opleidingsinstituten worden ambassadeurs aangewezen of gekozen die er voor zorgen dat de boodschap een breed draagvlak krijgt vanuit de studenten zelf. De ambassadeurs en de mbo-raad creëren content en promoten die via de campagnewebsite, de websites van de instellingen en de (sociale) netwerken van alle betrokkenen. We zijn erg voor het werken met ambassadeurs. Het geeft een instelling een gezicht en stem vanuit de groep waar het om gaat: de studenten. Ambassadeurs begrijpen waar ze het over hebben en vertellen eerlijke verhalen.

Men gaat de (reactieve) interactie aan: als er vragen worden gesteld worden die beantwoord. Er worden maar weinig vragen gesteld aan de accounts van “Dit is mbo” en de kanalen bieden niet echt de mogelijkheid om direct vragen te stellen aan de ambassadeurs zelf.

De campagne leunt heel erg op het pushen van content. En hoewel het werken met ambassadeurs heel erg goed is, gaat deze campagne voorbij aan de drie aspecten van online communicatie: luisteren, interactie en contentcreatie die altijd met elkaar samenwerken en invloed hebben op elkaar.  Met name het luisteren naar degene waar je voor doet, potentiële mbo studenten, duiden van die data en er voor zorgen dat die kennis invloed heeft op interactie en contentcreatie lijkt een overgeslagen stap.

Online luisteren is het meten van reputatie

Dat online kanalen worden gebruikt om een keuze te maken voor een (mbo) opleiding is geen verrassing meer. Dat social kanalen worden gebruikt ook niet. Dat een online reputatie van een merk van invloed is op keuzegedrag is in de marketing ook gemeengoed. De online reputatie van een ROC of een mbo heeft dus ook invloed op de aantrekkingskracht ervan, net als interactie (waaronder je serviceverlening) en contentcreatie dat hebben.

Inzicht in online reputatie geeft je informatie hoe er over jou als ROC of mbo gesproken wordt, met welke onderwerpen je instelling in verband wordt gebracht en wat de sentimenten zijn van de conversaties. Het stelt je in staat in een vroeg stadium te weten welke influencers zich mengen in een (negatieve) discussie en of het pushen van bepaalde content invloed heeft de online buzz. Het duiden van de online data (uitleggen / rapporteren) aan verschillende interne stakeholders kan van invloed zijn op nieuw beleid, strategie en op nieuwe contentcreatie uiteraard. Die invloed kan verder gaan dan alleen maar invloed op de marketing en de communicatie van een instelling.

Online reputatie begint bij luisteren

Het luisteren naar wat jouw potentiële studenten bezighoudt geeft je een belangrijke voorsprong: je kunt er voor zorgen dat de belevingswereld van je stakeholders aan gaat sluiten bij die van het ROC of het mbo. Door verhalen te vertellen die aansluiten bij die werelden, door je te mengen in relevante conversaties, door het inzetten van ambassadeurs op thema’s.

Maar het begint dus allemaal met goed online luisteren.

Online luisteren met de tools van OBI4wan

Noscura is partner van OBI4wan, de Nederlandse leverancier van reputatiemanagement, online klantenservice en Artificial Intelligence tools. We komen je graag laten zien hoe de tools ook jouw ROC of mbo kunnen helpen bij het online luisteren, de online interactie en de online contentcreatie. Neem gerust contact met ons op.

No Comments

Post a Comment