Online communicatie van musea: een samenwerking voor meer publiek

Online communicatie van musea: een samenwerking voor meer publiek

“Wat een sympathieke musea, die wil ik graag bezoeken!” Dat is wat ik regelmatig denk wanneer ik de nieuwsbrieven ontvang van twee musea in Schiedam. Het valt me op in deze nieuwsbrieven dat ze naar elkaar verwijzen. Het Stedelijk Museum Schiedam sluit de nieuwsbrief af met “Ook in Schiedam” en noemt dan de actuele expositie in de Ketelfactory. En omgekeerd, de Ketelfactory sluit af met “Keteltips” en noemt het Stedelijk Museum en andere initiatieven in de stad. De musea komen hierdoor vriendelijk op mij over en het brengt me op ideeën. Wanneer ik dan toch in Schiedam ben voor een expositie in het Stedelijk Museum, dan bezoek ik ook de tentoonstelling in de Ketelfactory. Die wordt mij immers in de nieuwsbrief aangeraden. En andersom. En wanneer meer mensen denken zoals ik, dan komt er meer museumpubliek naar Schiedam. Slim, om op kleine of grote schaal samen op te trekken in online communicatie?

Meer publiek graag

Er zijn verschillende redenen en aanleidingen om samen te werken, en in veel gevallen gaat de samenwerking verder dan enkel in online communicatie. Het publiek is misschien wel de belangrijkste reden. Een groter publieksbereik en de ambitie om een nieuwe doelgroep aan te spreken. Door samen te werken kan ook meer kennis vergaard worden over de doelgroep. Hoe gedraagt de doelgroep zich on- en offline? En waar bevindt de doelgroep zich? Het zijn vragen die waardevolle informatie leveren. Deze informatie kan helpen bij het gericht aanspreken van het publiek tijdens de promotie van een nieuwe tentoonstelling of activiteit.

Meer positieve aandacht krijgen voor het cultuuraanbod in de stad of regio bijvoorbeeld, zoals in het geval van het Stedelijk Museum en de Ketelfactory in Schiedam, is ook een reden. Net als het delen van kosten door samen advertenties in te kopen, een huisstijl te laten ontwikkelen of een campagne te starten.

Jheronimus Bosch, Amersfoort en het Joods Cultureel Kwartier

In 2016 bundelden 4 Brabantse steden en 7 musea hun krachten in het themajaar rond Jheronimus Bosch – ook een goede aanleiding – met als doel het bereiken van een groter publiek en het op de kaart zetten van Noord-Brabant als een regio met een interessant en uitgebreid cultuuraanbod. Voor het project “Bosch Grand Tour” werd onder andere een gezamenlijke huisstijl ontwikkeld. “Een van de uitgangspunten van de Bosch Grand Tour was dat het project een aanvulling op het individuele marketingbeleid van de musea is en niet concurreert met de eigen identiteit. Het samenwerkingsverband moest juist optimaal de kracht, diversiteit en identiteit van de zeven verschillende musea benutten” (bron: Cultuurmarketing, 2016).

Voor de deelnemende musea was het project een gelegenheid om van elkaar te leren en om te ervaren wat het inhoudt om op een dergelijke manier samen te werken. De samenwerking leverde positieve cijfers op. Vooraf werd ingezet op 240.000 bezoekers voor de 13 tentoonstellingen van de “Bosch Grand Tour” (de grote tentoonstelling in het Noordbrabants Museum was geen onderdeel van de tour), uiteindelijk kwamen ruim 400.000 bezoekers. (Bron: MuseumActueel, 2016). In 2019 organiseert het Noordbrabants Museum een grote tentoonstelling over Van Gogh. De overige musea in de regio benutten dan opnieuw de gelegenheid om rond een thema samen te werken.

Amersfoort in C ondersteunt de Amersfoortse culturele instellingen Museum Flehite, Mondriaanhuis, Kunsthal KAdE en Architectuurcentrum FASadE. Dit resulteert onder andere in de overkoepelende website en Facebookpagina “Nu in Amersfoort”. Maar de kracht van de samenwerking zit vooral achter de schermen. Amersfoort in C coördineert onder andere de perscontacten en de inkoop van gezamenlijke advertentiecampagnes. Ook fungeert het initiatief als vertegenwoordiger of opdrachtgever in (regionale) projecten. Afgelopen juni werd een De Stijl fietsroute geopend, een route tussen Utrecht en Amersfoort langs kunstwerken het Mondriaanhuis, het Rietveldpaviljoen en tal van andere gebouwen, Amersfoort in C was een van de opdrachtgevers.

De noodzaak om eenduidige informatie te verstrekken, om te spreken met één stem en het delen van een compleet verhaal, kan nog een reden zijn. Zo is het Joods Cultureel Kwartier een samenwerkingsverband van het Joods Historisch Museum, het JHM Kindermuseum, de Portugese Synagoge, de Hollandsche Schouwburg en het Nationaal Holocaust Museum en heeft als uitgangspunt “om het joodse verhaal op een positieve manier toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek” (bron: Joods Cultureel Kwartier, onbekend). Het samenwerkingsverband ontstond jaren terug en groeide steeds verder uit. Waar in de online presentatie in eerste instantie gewerkt werd met een portal én individuele websites voor elke instelling, werd eind 2016 een gezamenlijke website gelanceerd. Deze website kwam in de plaats van alle websites van de instellingen.

Naast de website is er ook en een Instagramaccount. Hier vindt het publiek een mix van informatie, belangrijke dagen, en aankondigingen van tentoonstellingen rondom het Joodse erfgoed. De individuele accounts van de musea op Instagram zijn niet langer actief, maar verwijzen naar het account van het samenwerkingsverband.

Maar wij zijn anders

Natuurlijk zijn er verschillen met potentiële samenwerkingspartners. Er kan sprake zijn van een heel andere doelgroep bijvoorbeeld, modeliefhebbers versus families met kleine kinderen. Of een andere collectie, omvang of uitstraling. Wanneer de verschillen voorop staan dan wordt een samenwerking op het gebied van online communicatie, en in het algemeen, lastig.

Maar wanneer gezocht wordt naar datgene wat verbindt, meer bezoekers naar Schiedam of eenduidige communicatie over het Joodse erfgoed, dan levert samenwerking vooral voordelen op. En een boel inspiratie!

Wil jij ook een samenwerkingsverband starten met collega-initiatieven en kun je wel een facilitator gebruiken? Stuur ons een bericht.

No Comments

Post a Comment